kretslopet-bladlogo-387-90

Vil ha innspill om båtpant

Lars Andreas LundeStatssekretær Lars Andreas Lunde vil gjerne at både båt- og avfallsbransjen kommer med innspill til den framtidige returordningen.Som tidligere omtalt inneholdt budsjettforliket i desember midler til å sjøsette en returordning for fritidsbåter. Men på frokostmøte hos Avfall Norge kunne ikke statssekretær Lars Andreas Lunde i KLD si noe om hvordan ordningen vil bli. Men han ville gjerne ha innspill og inviterte til møte 26. januar.
Lunde gjorde det først klart at en returordning for fritidsbåter er omtalt allerede i regjeringserklæringen (Sundvolden-erklæringen) og altså ikke noe de to støttepartiene har fått presset gjennom. Men midlene kom altså på bordet gjennom budsjettforliket. Her forvirret Lunde forsamlingen noe ved å snakke om 300 millioner kroner, men dette skal dekke "Ny vrakpant for å stimulere til å skifte ut gamle forurensende varebiler, bobiler, fritidsbåter, mopeder, campingvogner og motorsykler", som det står i budsjettavtalen.
Under stortingsbehandlingen ble inntil 15 000 kr pr båt nevnt, men Lunde bedyret at ingenting var avgjort om pengebruken foreløpig.
Derimot har Miljødirektoratet fått et nytt oppdrag, om å komme med forslag til den praktiske gjennomføringen. Her er ikke gitt noen tidsfrist, men det ligger i sakens natur at ting må skje raskt, om noe overhode skal skje i 2017.
For innføringen av en retur- og panteordning reiser en mengde spørsmål, blant annet blir det vanskelig å komme utenom et obligatorisk småbåtregister. Dette er et politisk følsomt spørsmål, den rødgrønne regjeringen var nemlig i gang med etableringen av et slikt, men dette ble stoppet da dagens regjering overtok. Men Lunde lot til å ha kommet til at det ikke er noen vei utenom dette, dersom en skal ha noenlunde sikkerhet for at den framtidige vrakpanten skal havne i lommene på den rettmessige eier av båten. Redningsselskapet, som i dag driver et frivillig båtregister der 150 000 av landets anslagsvis 950 000 fritidsbåter er registrert, var mer enn villige til å utvide dette.
Kasserte båterBlant spørsmålene som må avklares er om småbåter som dette skal omfattes av en panteordning.Det ble også reist en mengde andre spørsmål, blant annet om størrelsesavgrensning, hvorvidt dette skal bli et statlig opplegg eller en produsentansvarsordning, hvilke krav som skal stilles til mottaksplassene og om ordningen skal ledsages av en forskrift.
Men ikke noe av dette ble besvart, i stedet inviterte Lunde til et innspillsmøte i Klima- og miljødepartementet 26. januar.

Les mer om returordning for fritidsbåter i neste papirutgave av Kretsløpet.