kretslopet-bladlogo-387-90

– Ingen kommentar

Pål SommernesPål A. Sommernes måtte gå av som direktør for Renovasjonsetaten i Oslo på grunn av bråket som oppsto etter at Veireno overtok innsamlingen 3. oktober.Som bredt omtalt i riksmedia ble Pål A. Sommernes bedt om å fratre sin stilling 16. januar, etter 11 år som direktør for Renovasjonsetaten i Oslo. Så lenge anskaffelsen og oppfølgingen av kontrakten med Veireno er under granskning ønsker han ikke å kommentere avgangen.

– Det er viktig for meg å raskt få gjenopprettet tilliten til avfallsinnhentingen hos innbyggerne i Oslo. For å få kontroll på avfallsinnhentingen, er det nødvendig med nye krefter. Jeg har derfor valgt å sette inn en av våre mest erfarne ledere, sa Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo i den kortfattede pressemeldingen fra Byrådet.
– Jeg har etter initiativ fra byråden og etter dialog med Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel kommet frem til at det beste for Oslo kommune og Renovasjonsetaten, er at jeg trekker meg som direktør, sa Pål Sommernes i den samme pressemeldingen.

Og bakgrunnen er altså at det har kommet mer enn 30 000 klager fra Oslos innbyggere siden Veireno overtok innsamlingen 3. oktober i fjor, i tillegg er det avdekket mange brudd på Arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser og samme dag som Sommernes´ avgang ble kunngjort meddelte partiet Rødt at de ville fremme mistillitsforslag mot miljøbyråden dersom ikke kontrakten med Veireno blir hevet.

Allerede midt i desember kunngjorde byrådsleder Raymond Johansen at prosessen rundt tildelingen av kontrakten og oppfølgingen etterpå skal granskes av konsulentfirmaet Deloitte. Dette arbeidet startet opp etter nyttår og rapporten skal foreligge før påske, men det hadde altså ikke byrådet tid til å vente på.
Sommernes ønsker foreløpig ikke å kommentere saken ytterligere overfor Kretsløpet. Men i en mail skriver han at han er positiv til en uhildet og faktabasert gjennomgang av Oslo kommune og RENs arbeid med anskaffelse og kontraktsoppfølging knyttet til innsamling av husholdningsavfall i Oslo kommune.
Her framgår det også at det stadig er etterarbeid knyttet til fratredelsen som direktør i Renovasjonsetaten. Og at han fortsatt skal arbeide for Oslo kommune, men at det ikke er avklart hvilke arbeidsoppgaver han skal ha.

Sommernes skriver videre at styret i Avfall Norge har anmodet ham om å fortsette som leder av valgkomitéen fram til sommerens generalforsamling, og at han har dette til vurdering. – Jeg vil uansett benytte denne anledningen til å takke alle mine gode kollegaer og venner i avfalls- og gjenvinningsbransjen for et godt, fremtidsrettet og spennende utviklings-samarbeid i mange år! Stå på! Slik avslutter Pål A. Sommernes, men han avviser ikke helt at han kan gi ytterligere kommentarer når Deloitte-rapporten foreligger.