kretslopet-bladlogo-387-90

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling innen 7. mars

Oppsamlet søppelHar du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten? Budsjettforliket i Stortinget i desember medførte at tilskuddsordningen for opprydding i år er på hele 35 millioner kroner. Fristen for å søke er 16. mars 2017.

Tilskuddsmidlene kan gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen. I tillegg opplyser Miljødirektoratet at fem millioner kroner av årets tilskuddsmidler er øremerket pilotanlegg for båtvaskeanlegg, for å erstatte bruken av bunnstoff på fritidsbåter, der formålet er å redusere utslipp av miljøgifter og mikroplast til havet. Det kan også søkes støtte til koordinering av ryddeaksjoner og transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.
Men prosjekter som har en forebyggende effekt kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer, undervisningsopplegg og workshops. I denne sammenheng vil det hovedsakelig være aktuelt å gi støtte til de tiltak som er rettet mot spesifikke sektorer, næringer eller avfallstyper, heter det.
Vrakbåt Blant tiltakene som fikk tilskudd i fjor var Oslofjorden Friluftsråds aksjon for fjerning av herreløse båtvrak. Foto: Terje Næss, OOF.Frivillige organisasjoner, foreninger, ideelle stiftelser, private bedrifter og offentlige foretak kan søke om støtte til denne ordningen. Flere kan gå sammen om å levere en søknad, men én må stå ansvarlig. Nedre søknadssum er 250 000 kroner, det betyr at mindre ryddeprosjekter heller kan søke refusjonsordningen for håndtering av herreløst marint avfall i regi av "Hold Norge Rent" 
Send inn søknad til Miljødirektoratet innen 16. mars 2017. Søknaden kan sendes inn her.

I fjor ble det satt av 15 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling. Miljødirektoratet mottok 70 søknader og fordelte midlene til 20 ulike aktører spredt over hele landet. Hele 12,5 millioner gikk til 16 prosjekter som ryddet strender, havbunnen eller fjernet eierløse kasserte fritidsbåter, 2 millioner gikk til fire prosjekter innen forebyggende informasjonstiltak og en halv million til to prosjekter innen metodeutvikling og innovasjon.
– I fjor fikk vi inn mange svært gode søknader. Vi håper folk er like ivrige i år. Marin forsøpling gjør stor skade på miljøet, og vi trenger all den hjelp vi kan få til å få bukt med problemet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.