kretslopet-bladlogo-387-90

Ulike løsninger etter Veireno-konkursen

Raymond JohansenByrådsleder Raymond Johansen vil drive avfallsinnsamlingen i kommunal regi fram til kommunevalget i 2019. Foto: Sturlason.Som de fleste har fått med seg begjærte Veireno seg selv konkurs 21. februar, to dager etter at Oslo kommune hadde løst dem fra renovasjonskontrakten. Dette får konsekvenser også for avfallsselskapene i Vestfold og på Romerike, som har valgt ulike strategier for å håndtere situasjonen.

Det var på en pressekonferanse i Rådhuset søndag 19. januar at byrådsleder Raymond Johansen og byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Bergh meddelte at Oslo kommune overtar ansvaret for de 170 renovatørene og bilene som har utført renovasjonen i Oslo siden 3. oktober. Konstituert direktør i Renovasjonsetaten Arild Sundberg, sa da at dette ville koste anslagsvis 40 millioner mer i året enn det som var forutsatt i anbudet. Dette skal dekkes inn ved å øke avfallsgebyret med 5%, rundt 200 kroner pr husstand.
I møte med de ansatte dagen etter lovte byrådslederen at denne løsningen vil vare en stund. – Vi har overtatt og kommer til å ha ansvaret for renovasjonen her i byen frem til valget i 2019, sa Raymond Johansen ifølge Aftenposten.

Ragn-Sells overtar i Vestfold
Gillund intervjuesDaglig leder Andreas Gillund i VESAR sier Veireno-konkursen ikke vil påvirke avfallsgebyret i deres område.

Men Veireno-konkursen får konsekvenser flere steder. I Vestfold har selskapet stått for renovasjonen i ni av de ti VESAR-kommunene siden høsten 2015. Daglig leder Andreas Gillund i VESAR forteller at de hevet kontrakten umiddelbart etter konkursåpning og at de har benyttet seg av en unntaksregel i anskaffelsesregelverket og gått i direkte forhandlinger med tre ulike leverandører om overtakelse av avfallsinnsamlingen. Det resulterte i en 18 måneders kontrakt med Ragn-Sells, med de samme betingelser som Veireno-kontrakten inneholdt, fram til VESAR kan avholde en ny anbudskonkurranse. Hos Ragn-Sells forteller direktør for bærekraft Cecilie Lind at de overtar ansettelsesforholdet med renovatørene og trer inn i leasingavtalene for bilene, men at det ikke dreier seg om en virksomhetsoverdragelse. Veirenos arbeid i Vestfold har slett ikke skapt den samme turbulens som i Oslo, men det har vært et tema at de minste bilene ikke tilfredsstiller akseltrykkbestemmelsene fordi de bare har to aksler. Dette har Ragn-Sells forpliktet seg til å fikse i løpet av en nimånders periode, ved å montere en ekstra aksel på disse bilene.

ROAF vurderer egenregi

På Romerike hadde Veireno ansvar for innsamlingen i deler av Nittedal og Skedsmo kommuner, med 13 renovatører og syv biler. Her forteller direktør Øivind Brevik at ROAF etter konkursen har overtatt ansvaret for disse, i første omgang for en periode på seks måneder. – I løpet av våren vil vi fremme en sak for styret der vi utreder egenregi for denne delen. Vi har allerede egenregi på 15% av innsamlingen vår og mener dette kan brukes i større utstrekning, dersom det er bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk grunnlag for det. Egenregi gir godt grunnlag for benchmarking, større fleksibilitet og mer rom for løpende forbedringer enn anbud som strekker seg over flere år. Brevik sier ellers at han ikke har hatt noe å utsette på jobben Veireno har utført for dem. – Vi har også Reno Norden og Norsk Gjenvinning inne som aktører og avtalene utløper til forskjellig tidspunkt, slik har vi fordelt risikoen, avslutter han.

Les mer i Kretsløpets neste papirutgave nr 2 2017