kretslopet-bladlogo-387-90

RenoNorden konkurs

Reno Norge KongsbergRenoNorge fikk sin første kontrakt i Kongsberg for mer enn 15 år siden og har deretter vokst til et nordisk konsern. Men nå er den norske delen av selskapet konkurs.De norske RenoNorden-selskapene har begjært oppbud. 150 kommuner er rammet, og kontraktspartnerne venter nå på avklaringer fra bobestyrer om hvordan avfallsinnsamlingen skal kunne organiseres i umiddelbar framtid.

Det var tirsdag 18. september at styrene i RenoNorden ASA og RenoNorden AS besluttet å begjære oppbud i de respektive selskapene. Oslo Børs ble informert i etterkant samme dag. RenoNorden AB (Sverige), RenoNorden A/S (Danmark) og RenoNorden OY (Finland) drives videre.
Bakgrunnen for oppbudsbegjæringene er at RenoNorden AS i perioden ultimo 2015 og primo 2016 inngikk 11 tapskontrakter som har påført selskapet et beregnet tap på mer enn 300 millioner kroner, skriver RenoNorden i en nyhetsmelding. Forhandlinger den siste måneden med kundene i tapskontraktene om å terminere disse, har ikke ført fram.
Dermed har bankene (DnB og Danske Bank) varslet stopp i finansieringen av RenoNorden ASA og RenoNorden AS, selskapene har allerede i flere måneder vært i brudd med sine låneforpliktelser. Styrene i de to selskapene hadde da ikke noe annet valg enn å begjære oppbud.
Konkursen i RenoNorden AS kan få store konsekvenser i Norge. RenoNorden AS har her 30 kontrakter, som omfatter 150 kommuner og om lag 1,2 millioner mennesker. Selskapet har rundt 500 ansatte som blir berørt av konkursen. Når konkurs er åpnet, er det bostyrer som har myndighet over disse selskapenes ansatte, kontrakter og biler.
Etter at nyheten kom ut tirsdag kveld, har det vært hektisk aktivitet hos avfallsselskapene som har engasjert RenoNorden til å stå for renovasjonen. At selskapet har hatt økonomiske problemer, har vært kjent lenge, og mange av kontraktspartnerne har allerede lagt en kriseplan. Den blir det nå nødvendig å finne fram fra skuffen.
Sirkula på Hedemarken opplyser i en pressemelding at de har en avtale med selskapet Nortransport som gjør at de kan overta innsamlingen midlertidig ved en konkurssituasjon. Dagens Næringsliv forteller at RfD i Drammen har en løsning på gang med Norsk Gjenvinning og at Årim på Sunnmøre ser for seg å gjøre det samme som Oslo kommune gjorde da Veireno gikk konkurs tidligere i år; å overta både folk, biler og lokaler og administrere jobben selv.
Forsinkelser i den løpende avfallsinnsamlingen vil det trolig bli mange steder i en overgangsfase mens man avventer avgjørelser fra konkursboet og får nye løsninger på plass. Og så er det å håpe at (vi i) media ikke får altfor mye søppelkaos å fråtse i.