kretslopet-bladlogo-387-90

Storstilt rekommunalisering etter RenoNorden-konkursen

RenovasjonsbilHele 72 av de 130 kommunene som ble berørt av RenoNorden-konkursen samler nå inn avfallet i egenregi.En oversikt som er publisert i nyhetsbrevet Insider viser at over halvparten av de 130 kommunene som er berørt av konkursen i RenoNorden overtar innsamlingen av husholdningsavfall i egen regi.

Av oversikten framgår det at det nå er iverksatt innsamling i egenregi i hele 72 av kommunene som er berørt av konkursen. Og Bjørn Kopstad, som har samlet inn denne informasjonen, mener det er stor usikkerhet rundt hva det endelige resultatet kommer til å bli.
– Mange av dem som har satt ut innsamlingen på nytt har gjennomført såkalte minikonkurranser, som kan gjennomføres etter en unntaksbestemmelse i EU-retten. Men da må de gjennomføre en ordinær anbudskonkurranse i løpet av maksimalt halvannet år. Jeg ser ikke bort fra at de styrende organene i en del av de interkommunale selskapene heller vil ha utredet egenregi som alternativ. Det kan gjelde både de kommuner som nå har havnet på egendrift og noen av de som har inngått kortsiktige kontrakter. Det er å håpe at disse diskusjonene får med seg et større bilde, og ikke kun baserer seg på ideologi og politisk ståsted, slik som i Oslo, sier han.
Blant dem som nå har iverksatt egendrift er Romerike Avfallsforedling (ROAF), Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) og GLT-Horisont, som selskapet på Gjøvik, Land og Toten nå heter. – Akkurat nå er det egendrift i alle kommuner i Oppland, konstaterer Kopstad.
Ellers ligger de fleste ferske egenregikommunene på Vestlandet. Det gjelder Ryfylke Miljøverk, HIM, Karmøy, Nord-Hordland, BiR utenom Bergen, Indre Sogn, Nordfjord og Årim i Ålesund, disse selskapene betjener til sammen 56 kommuner. Ellers har Libir på Sørlandet og Fosen renovasjon i Trøndelag valgt egendrift etter konkursen. – Det kan se ut som de private aktørene har ønsket kontrakter nært sine egne baser og at det har vært stor skepsis til å overta leasingkontrakter på biler, sier Kopstad.
Av de private aktørene er det selskapet NordRen som har tatt best for seg etter konkursen og overtatt innsamlingen i 20 kommuner. Interessant nok er dette selskapet etablert av blant andre Svein Sørensen, en av RenoNorden-gründerne som forlot dette selskapet da oppkjøpsfondene Accent Equity Partners og Cap West overtok aksjemajoriteten i selskapet.

Les mer om konsekvensene av konkursen i Kretsløpets neste papirutgave.