kretslopet-bladlogo-387-90

Norsk Metallgjenvinning og Syklus skiller lag

Bjarte Engen GrostølBjarte Engen Grostøl er i tillegg til sin jobb i Asko nå fungerende daglig leder og styreleder i Norsk Metallgjenvinning. Han trapper nå ned det mangeårige samarbeidet med Syklus som han mener har gitt for lite fokus på innsamling av metallemballasje.– Vi har blitt for usynlige og vil ha økt fokus på at alt skal samles inn. Slik forklarte styreleder og fungerende daglig leder Bjarte Engen Grostøl i Norsk Metallgjenvinning at de nå trapper ned samarbeidet med Norsk Glassgjenvinning og i stedet har flyttet sammen med Grønt Punkt Norge på Skøyen.

Det var på Grønt Punkt Norges såkalte kommunedager at Grostøl forkynte dette. Han sa at samarbeidet med Syklus blir vanskeliggjort av at selskapet i fjor ble delt opp i nonprofitselskapet Syklus Glass og det mer forretningsmessige Syklus Materialgjenvinning AS.

– Norsk Metallgjenvinning skal fortsatt være et rent medlemsbasert nonprofit-selskap som skal arbeide for å øke innsamlingen av metallemballasje, sa Grostøl og presenterte ambisiøse tall for årene framover: – Vi samlet inn 1,49 kg pr innbygger i fjor, målene videre er 1,78 kg for 2018 og 2,05 kg for 2020. Skal vi klare dette må vi ha et større trykk på informasjon enn hittil, og det tror vi et nærmere samarbeid med Grønt Punkt Norge vil kunne gi oss, sa Grostøl. Han viste her til en ganske fersk pressemelding om innsamling av stekeformer av aluminium, som fikk en formidabel spredning i pressen. – At vi ønsker å samle inn disse har åpenbart vært ukjent for mange, sa han.

Men det sjøsettes stadig flere felles henteordninger for glass- og metallemballasje rundt i landet og Grostøl understreket at den felles innsamlingen vil fortsette, metallemballasjen vil fortsatt i stor grad bli utsortert ved Syklus sitt anlegg på Onsøy ved Fredrikstad. Han lanserte likevel en alternativ avtale overfor kommunene, som et alternativ eller supplement til avtalen med Syklus som han sa. – Vi tilbyr 700 kroner pr tonn for metallemballasje, de som har innført henteordninger får 800 kroner pr tonn. På spørsmål om ikke dette er ganske lite i forhold til det metallet er verdt, svarte Grostøl at kommunene står fritt til å sortere ut og selge til andre, så lenge volumet ble rapportert til Norsk Metallgjenvinning.

Kjell Håkon Helgesen, administrerende direktør i Syklus, sier han er overrasket over Norsk Metallgjenvinnings avgjørelse. – Innsamlingstallene for metallemballasje har økt kraftig de siste årene og jeg er helt uenig i at metall ikke har vært synlig i vår informasjon ut til forbrukerne, sier han.