kretslopet-bladlogo-387-90

Stadig mer EE-avfall i verden

Ulovlig EE avfallseksportEE-avfallsmengdene i verden øker raskt og fortsatt er det store mengder som ender opp i land helt uten regelverk for hvordan dette avfallet skal behandles.Det ble i 2016 generert 44,7 millioner tonn EE-avfall, en økning på 8 prosent siden 2014. Og bare 20 prosent av dette avfallet gikk til gjenvinning, framgår det av en fersk FN-rapport.

The Gobal E-Waste Monitor 2017 – en ny beregning av EE-avfallsmengdene som genereres globalt – ble nylig publisert av International Telecommunication Union (ITU), FN's organisasjon for informasjon og telekommunikasjon, i samarbeid med avfallsorganisasjonen ISWA. Her framgår det at det i 2016 ble generert 44,7 millioner tonn EE-avfall. Dette er en økning på 8 prosent siden forrige beregning ble gjort, i 2014.
Ekspertene forutser at denne veksten vil fortsette, med en økning på ytterligere 17 prosent til 52,2 millioner tonn i 2021. Men kanskje mer alvorlig er det at beregningen også viser at bare 20 prosent av EE-avfallet som ble generert i 2016 gikk til gjenvinning. Og at EE-avfallet representerer en stadig større trussel imot miljøet og folks helse, siden en vesentlig del fortsatt brennes åpent eller havner på fyllinger.
Men rapporten inneholder også mer positive nyheter. Stadig flere land innfører lover som regulerer EE-avfallsbehandlingen, det framgår at slikt regelverk nå er på plass i 67 land som til sammen huser 66 prosent av verdens befolkning. Dette er en solid økning siden 2014, da bodde 44 prosent av verdens befolkning i land der regler for behandling av EE-avfall var innført.
– Forsvarlig behandling av EE-avfall er et svært viktig tema i en stadig mer digitalisert verden. Hele 53,6 av verdens husstander har nå tilgang til internett og det stopper ikke der, sier Houlin Zhao, generalsekretær i ITU. Han mener The Global E-Waste Monitor samler inn data og statistikk for EE-avfall og presenterer dem på en ensartet måte. Rapporten er derfor et godt hjelpemiddel når myndighetene skal utvikle regelverk for forsvarlig håndtering av EE-avfall i sine respektive land.