kretslopet-bladlogo-387-90

Ny nordisk innsamlingsgigant

Sørensen smilerSvein Sørensen sier lederkabalen i det nye selskapet ikke er helt avklart. Men at alle anbud skal innom det såkalte hovedkontoret på Sørum er det likevel ingen tvil om.

Denne saken ble først omtalt i publikasjonen Insider.

NordRen og det spanske avfallskonsernet Urbaser SA slår sammen sine virksomheter i Norden og danner selskapet Urbaser Nordic. Det nye selskapet vil ha rundt tusen ansatte på 550 kjøretøy og få en omsetning på rundt 1,2 milliarder kroner. Og hovedkontor på Sørum.

I det nye selskapet inngår NordRens aktiviteter i Norge, Sverige og Danmark samt Urbasers aktivitet i Sverige og Finland. Det spanske konsernet kjøpte i mars i år Reno Nordens kontrakter i disse to landene fra konkursboet. Urbaser Nordic vil bestå av fire selskaper, et i hvert av de nordiske landene og vil være eid i fellesskap av Urbaser og dagens aksjonærer i NordRen AS.

Svein Sørensen sier til Kretsløpet at det norske datterselskapet fortsatt skal hete NordRen, og at fusjonen ikke vil medføre all verdens endringer. – Vi hadde egentlig ingen planer om å selge, men vi har jo registrert at en stor aktør har tatt en posisjon i våre naboland. At de ville gjøre et framstøt i Norge også var derfor ikke så overraskende. Vi fikk en henvendelse om å gjøre noe sammen og ble invitert en tur til Madrid. Der traff vi industrielle folk med en helt annen tilnærming enn finansakrobatene, sier Sørensen, som altså har erfaring med å bli oppkjøpt av slike fra tiden i Reno Norden.

Et spørsmål om ikke konsernledelsen i det nye selskapet nå bør flytte inn til kontorer på Aker Brygge blir fnysende avvist: – Å, nei du! Kontoret blir fortsatt værende i annen etasje i gamle Sørum Sparebank i Lørenfallet.


Les mer i Kretsløpets papirutgave nr 6-18Urbaser S.A.
Urbaser ble etablert i 1990 og har gjennom 160 datterselskaper i 25 land mer enn 40 000 ansatte. Selskapet håndterer 16 millioner tonn avfall og har 128 behandlingsanlegg. Konsernet ble i september 2016 kjøpt av det kinesiske investeringsselskapet Firion Investments, ifølge Reuters var kjøpesummen rundt 1,5 milliard dollar.