kretslopet-bladlogo-387-90

Milliardkrav etter RenoNorden-konkursen

Bobestyrer Tom Hugo Ottesen la fram sin foreløpige innberetning for RenoNorden as og morselskapet RenoNorden asa for Nedre Romerike tingrett 20. november. Da hadde det innløpt krav fra kreditorene på 665 millioner kroner. Men Ottesen mener det til sammen kan bli krav i boet på mer enn en milliard kroner.

Les mer …

RenoNorden konkurs

De norske RenoNorden-selskapene har begjært oppbud. 150 kommuner er rammet, og kontraktspartnerne venter nå på avklaringer fra bobestyrer om hvordan avfallsinnsamlingen skal kunne organiseres i umiddelbar framtid.

Les mer …

Nordiske miljøministre vil ha bærekraftig plastbruk

Plast skal i framtiden produseres, brukes og gjenbrukes i et sirkulært kretsløp som ikke utgjør en risiko for helse eller miljø. Slik lyder framtidsvisjonen i det nye plastprogrammet som ble vedtatt av de nordiske miljøministrene under et møte i Nordisk ministerråd for miljø på Bygdøy nylig.

Les mer …

Norsk Metallgjenvinning og Syklus skiller lag

– Vi har blitt for usynlige og vil ha økt fokus på at alt skal samles inn. Slik forklarte styreleder og fungerende daglig leder Bjarte Engen Grostøl i Norsk Metallgjenvinning at de nå trapper ned samarbeidet med Norsk Glassgjenvinning og i stedet har flyttet sammen med Grønt Punkt Norge på Skøyen.

Les mer …

– Grundig prosess endte i totalt havari

Bjørn Kopstad, tidligere direktør for Norsk Gjenvinnings divisjon for renovasjon, har lest Deloitte-rapporten om Oslo-renovasjonen grundig og presenterte sine vurderinger på et seminar om offentlige anskaffelser nylig. Han konkluderte med at Oslo REN manglet såkalt kritisk kompetanse.

Les mer …

Ny norsk avfallssamler testes i havner

Fire havner i sør-Norge tester nå ut ny, norskutviklet teknologi for å samle opp søppel fra overflaten. – Det flyter alt for mye avfall i norske havner. Målet vårt er å samle opp mest mulig av denne søpla på en enkel måte, sier Trond Lindheim i Sandefjord-firmaet SpillTech.

Les mer …

Strandryddedagen 2017 er 6. mai

Strandryddedagen arrangeres i år for 7. gang og er for første gang en felles nordisk mønstring. Og tirsdag 2. mai stiller både klima- og miljøminister Vidar Helgesen og leder for FNs miljøprogram Erik Solheim til en kick-off på Bygdøy.

Les mer …