kretslopet-bladlogo-387-90

Henteordninger for glass og metall brer seg

Rundt 20% av befolkningen har nå tilbud om henteordning for glass- og metallemballasje og andelen øker. Erfaringene så langt er at dette gir en klar økning i innsamlet volum og mindre glass og metall i restavfallet. Men andelen forurensning i fraksjonen øker også, spesielt der flere husstander har felles avfallsinnsamling.

Les mer …

Kraftig prisreduksjon på innsamling i Oslo

Prosjektleder Pål Stendahl i Oslo REN presenterte en meget omstendelig anskaffelsesprosess for renovasjon i Oslo på Avfall Norge og Norsk Industris workshop om anskaffelser. Men han var særdeles godt fornøyd med sluttresultatet. Fra 3. oktober neste år reduseres innsamlingskostnadene i Oslo med nesten 40%.

Les mer …

Vil ha slutt på trusler og håndgemeng

KundediskusjonStadige diskusjoner om hvem som har rett til å levere gratis har skapt utrivelig arbeidsmiljø på Renovasjonsetaten i Oslo sine gjenbruksstasjoner. Nå skal det etableres en såkalt bevisbasert adgangskontroll.

Les mer …

Forhandlinger om plastemballasje avlyst

På nyåret ble det startet forhandlinger mellom Grønt Punkt Norge og Avfall Norge om en ny og revidert avtale for innsamlet plastemballasje fra husholdningene. Men under forhandlingene kom nyheten om at Elretur også vil være et selskap for håndtering av produsentansvar for emballasje. Dette skapte såpass stor usikkerhet hos Grønt Punkt Norge at de valgte å avlyse forhandlingene.

Les mer …

Elretur vil ta hånd om emballasjen også

– Etter resultatløs dialog med Grønt Punkt Norge vil vi selv nå ta produsentansvaret for innsamling og gjenvinning av emballasjen for våre kunder. Det vil gi riktig pris for våre medlemmer, sier Stig Ervik, direktør i Elretur.

Les mer …

Elretur kjøpte konkurrenten Elsirk

Rett før jul ble det klart at Elretur overtar det konkurrerende returselskapet Elsirk fra RagnSells. Dermed øker Elreturs markedsandel for EE-avfall fra rundt 23 til nærmere 30 prosent, dersom Konkurransetilsynet ikke har innvendinger mot oppkjøpet.

Les mer …

Mye pant i restavfallet

Plukkanalyser og beregninger hos ROAF har vist at pantbare flasker og bokser verdt minst 3,2 millioner kroner fulgte restavfallet inn i sorteringsanlegget deres i fjor. Direktør Øivind Brevik i ROAF synes det er betenkelig.

Les mer …

Henter glass og metall – legger ned returpunktene

Mette Gilhus JohansenRenovasjonsselskapet for Drammenregionen (RfD) er i ferd med å innføre henting av glass- og metallemballasje og samtidig avvikle alle regionens 155 returpunkter. De foreløpige resultatene viser en halvering av mengden glass og metall i restavfallet.

Les mer …

– Få avfallskontainerne vekk fra veggen

thumb Brann i avfallsdunk– Brannvesenet rykker hvert år ut til flere hundre påsatte branner og en stor andel av disse starter i avfallsbeholdere eller kontainere. Slike skal rett og slett ikke stå oppstilt inntil brennbare vegger, sier Fred Nilsen, fagsjef for skadeforebygging i Sparebank1.

Les mer …

Kommunene vil ha bedre betalt

thumb Kjell Håkon HelgesenKommunene er lite fornøyd med betalingen returselskapene tilbyr for de utsorterte fraksjonene. Blant annet har enkelte kommuner nektet å fornye avtalene om leveranser av glass og metall, og over nyttår starter nye forhandlinger mellom Avfall Norge og Syklus.

Les mer …