kretslopet-bladlogo-387-90

Ulike løsninger etter Veireno-konkursen

Som de fleste har fått med seg begjærte Veireno seg selv konkurs 21. februar, to dager etter at Oslo kommune hadde løst dem fra renovasjonskontrakten. Dette får konsekvenser også for avfallsselskapene i Vestfold og på Romerike, som har valgt ulike strategier for å håndtere situasjonen.

Les mer …

– Ingen kommentar

Som bredt omtalt i riksmedia ble Pål A. Sommernes bedt om å fratre sin stilling 16. januar, etter 11 år som direktør for Renovasjonsetaten i Oslo. Så lenge anskaffelsen og oppfølgingen av kontrakten med Veireno er under granskning ønsker han ikke å kommentere avgangen.

Les mer …

Sarpsborg får landets første elektriske avfallsbiler

Sarpsborg kommune har gjennomført anbudskonkurranse på innsamling av husholdningsavfall. Den ble vunnet av Norsk Gjenvinning Renovasjon, som i oktober neste år vil ta i bruk to helelektriske biler til innsamlingen i sentrum av byen.

Les mer …

– Nærmer oss en normalsituasjon

Direktør Pål A. Sommernes beklager problemene uavhentet avfall har påført alle berørte abonnenter. Men sier antallet klager nå har falt kraftig og at han regner med å være tilbake i en såkalt normalsituasjon i løpet av neste uke.

Les mer …

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling innen 7. mars

Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten? Budsjettforliket i Stortinget i desember medførte at tilskuddsordningen for opprydding i år er på hele 35 millioner kroner. Fristen for å søke er 16. mars 2017.

Les mer …

Vil ha innspill om båtpant

Som tidligere omtalt inneholdt budsjettforliket i desember midler til å sjøsette en returordning for fritidsbåter. Men på frokostmøte hos Avfall Norge kunne ikke statssekretær Lars Andreas Lunde i KLD si noe om hvordan ordningen vil bli. Men han ville gjerne ha innspill og inviterte til møte 26. januar.

Les mer …

Mye uavklart om returordning for fritidsbåter

Budsjettavtalen som det endelig ble enighet om 3. desember innebærer at det skal innføres en returordning for fritidsbåter i løpet av 2017. Men hvordan dette skal gjøres er det foreløpig ingen som vet.

Les mer …

– Mange årsaker til problemene

Etter åtte uker må Jonny Enger, direktør i VT gruppen der Veireno er en del, konstatere at oppstarten med avfallsinnsamling i hele Oslo har vært en krevende øvelse.

Les mer …

Husholdningsavfallet uendret

SSBs nye publiserte tall viser at både mengde og behandling av husholdningsavfallet er tilnærmet uendret fra året før. Det betyr at avfallsmengden fra 2014 til 2015 økte mindre enn forbruket.

Les mer …