kretslopet-bladlogo-387-90

Hans Petter Karlsen ny renovasjonsdirektør i Oslo

Karlsen overtar jobben 12. desember, etter Tron E. Kallum som har bekledd stillingen midlertidig siden mai. Før det ble forgjengeren Pål A. Sommenes bedt om å fratre stillingen 16. januar i år, som følge av kaoset som oppsto etter at Veireno overtok innsamlingen. Men den nye sjefen for Oslo Ren ble selv sagt opp så sent som i juni i fjor.

Les mer …

Norsk Metallgjenvinning og Syklus skiller lag

– Vi har blitt for usynlige og vil ha økt fokus på at alt skal samles inn. Slik forklarte styreleder og fungerende daglig leder Bjarte Engen Grostøl i Norsk Metallgjenvinning at de nå trapper ned samarbeidet med Norsk Glassgjenvinning og i stedet har flyttet sammen med Grønt Punkt Norge på Skøyen.

Les mer …

– Grundig prosess endte i totalt havari

Bjørn Kopstad, tidligere direktør for Norsk Gjenvinnings divisjon for renovasjon, har lest Deloitte-rapporten om Oslo-renovasjonen grundig og presenterte sine vurderinger på et seminar om offentlige anskaffelser nylig. Han konkluderte med at Oslo REN manglet såkalt kritisk kompetanse.

Les mer …

Stadig mer EE-avfall i verden

Det ble i 2016 generert 44,7 millioner tonn EE-avfall, en økning på 8 prosent siden 2014. Og bare 20 prosent av dette avfallet gikk til gjenvinning, framgår det av en fersk FN-rapport.

Les mer …

Milliardkrav etter RenoNorden-konkursen

Bobestyrer Tom Hugo Ottesen la fram sin foreløpige innberetning for RenoNorden as og morselskapet RenoNorden asa for Nedre Romerike tingrett 20. november. Da hadde det innløpt krav fra kreditorene på 665 millioner kroner. Men Ottesen mener det til sammen kan bli krav i boet på mer enn en milliard kroner.

Les mer …

RenoNorden konkurs

De norske RenoNorden-selskapene har begjært oppbud. 150 kommuner er rammet, og kontraktspartnerne venter nå på avklaringer fra bobestyrer om hvordan avfallsinnsamlingen skal kunne organiseres i umiddelbar framtid.

Les mer …