kretslopet-bladlogo-387-90

Vil ha innspill om båtpant

Som tidligere omtalt inneholdt budsjettforliket i desember midler til å sjøsette en returordning for fritidsbåter. Men på frokostmøte hos Avfall Norge kunne ikke statssekretær Lars Andreas Lunde i KLD si noe om hvordan ordningen vil bli. Men han ville gjerne ha innspill og inviterte til møte 26. januar.

Les mer …

Mye uavklart om returordning for fritidsbåter

Budsjettavtalen som det endelig ble enighet om 3. desember innebærer at det skal innføres en returordning for fritidsbåter i løpet av 2017. Men hvordan dette skal gjøres er det foreløpig ingen som vet.

Les mer …

– Mange årsaker til problemene

Etter åtte uker må Jonny Enger, direktør i VT gruppen der Veireno er en del, konstatere at oppstarten med avfallsinnsamling i hele Oslo har vært en krevende øvelse.

Les mer …

Husholdningsavfallet uendret

SSBs nye publiserte tall viser at både mengde og behandling av husholdningsavfallet er tilnærmet uendret fra året før. Det betyr at avfallsmengden fra 2014 til 2015 økte mindre enn forbruket.

Les mer …

Vil ha obligatorisk utsortering av våtorganisk avfall og plast

I en fersk rapport fra Østfoldforskning konstateres at det at potensialet for økt gjenvinning av våtorganisk avfall og plastemballasje er stort. For å utløse dette foreslås det forskriftsfestet krav til utsortering for husholdningene og økt bruk av produsentansvar.

Les mer …

Sarpsborg får landets første elektriske avfallsbiler

Sarpsborg kommune har gjennomført anbudskonkurranse på innsamling av husholdningsavfall. Den ble vunnet av Norsk Gjenvinning Renovasjon, som i oktober neste år vil ta i bruk to helelektriske biler til innsamlingen i sentrum av byen.

Les mer …

– Nærmer oss en normalsituasjon

Direktør Pål A. Sommernes beklager problemene uavhentet avfall har påført alle berørte abonnenter. Men sier antallet klager nå har falt kraftig og at han regner med å være tilbake i en såkalt normalsituasjon i løpet av neste uke.

Les mer …

Sensorer sørger for korrekt tømming og fulle lass

De ni returpunktene i Halden kommune er utstyrt med sensorer som forteller når de er fulle og behøver tømming. Snart vil dette systemet også innføres på felleskontainere i hytteområder, informasjonen vil også bli tilgjengelig for publikum via en app.

Les mer …

Storsatsing på gjenvinningsstasjoner

Avfallsmengden som hentes hos husholdningene har stabilisert seg, i storbyene har den til og med falt de siste årene. Det er på gjenvinningsstasjonene økningen skjer og rundt om i landet brukes store ressurser på å oppgradere dette tilbudet. Og på å få etablert adgangskontroll og en rettferdig finansiering.

Les mer …