kretslopet-bladlogo-387-90

Ny norsk avfallssamler testes i havner

Fire havner i sør-Norge tester nå ut ny, norskutviklet teknologi for å samle opp søppel fra overflaten. – Det flyter alt for mye avfall i norske havner. Målet vårt er å samle opp mest mulig av denne søpla på en enkel måte, sier Trond Lindheim i Sandefjord-firmaet SpillTech.

Les mer …

Strandryddedagen 2017 er 6. mai

Strandryddedagen arrangeres i år for 7. gang og er for første gang en felles nordisk mønstring. Og tirsdag 2. mai stiller både klima- og miljøminister Vidar Helgesen og leder for FNs miljøprogram Erik Solheim til en kick-off på Bygdøy.

Les mer …

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling innen 7. mars

Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten? Budsjettforliket i Stortinget i desember medførte at tilskuddsordningen for opprydding i år er på hele 35 millioner kroner. Fristen for å søke er 16. mars 2017.

Les mer …

Vil ha innspill om båtpant

Som tidligere omtalt inneholdt budsjettforliket i desember midler til å sjøsette en returordning for fritidsbåter. Men på frokostmøte hos Avfall Norge kunne ikke statssekretær Lars Andreas Lunde i KLD si noe om hvordan ordningen vil bli. Men han ville gjerne ha innspill og inviterte til møte 26. januar.

Les mer …

Mye uavklart om returordning for fritidsbåter

Budsjettavtalen som det endelig ble enighet om 3. desember innebærer at det skal innføres en returordning for fritidsbåter i løpet av 2017. Men hvordan dette skal gjøres er det foreløpig ingen som vet.

Les mer …

Nordiske miljøministre vil ha bærekraftig plastbruk

Plast skal i framtiden produseres, brukes og gjenbrukes i et sirkulært kretsløp som ikke utgjør en risiko for helse eller miljø. Slik lyder framtidsvisjonen i det nye plastprogrammet som ble vedtatt av de nordiske miljøministrene under et møte i Nordisk ministerråd for miljø på Bygdøy nylig.

Les mer …

Ulike løsninger etter Veireno-konkursen

Som de fleste har fått med seg begjærte Veireno seg selv konkurs 21. februar, to dager etter at Oslo kommune hadde løst dem fra renovasjonskontrakten. Dette får konsekvenser også for avfallsselskapene i Vestfold og på Romerike, som har valgt ulike strategier for å håndtere situasjonen.

Les mer …

– Ingen kommentar

Som bredt omtalt i riksmedia ble Pål A. Sommernes bedt om å fratre sin stilling 16. januar, etter 11 år som direktør for Renovasjonsetaten i Oslo. Så lenge anskaffelsen og oppfølgingen av kontrakten med Veireno er under granskning ønsker han ikke å kommentere avgangen.

Les mer …

Sarpsborg får landets første elektriske avfallsbiler

Sarpsborg kommune har gjennomført anbudskonkurranse på innsamling av husholdningsavfall. Den ble vunnet av Norsk Gjenvinning Renovasjon, som i oktober neste år vil ta i bruk to helelektriske biler til innsamlingen i sentrum av byen.

Les mer …