kretslopet-bladlogo-387-90

Kommunene er lei av returselskapene

FirerbandenKommuner og avfallsselskaper er lei av at EE-avfall blir stående uavhentet og at de ikke får kostnadsdekning for jobben de gjør med dette avfallet. Nå går mange kommuner ut og ber om anbud fra de ulike returselskapene og vil ha kontrakter med sanksjonsmuligheter dersom avfallet ikke blir hentet.

Les mer …

Gullklypa til Bo Eide

Bo Eide

Bo Eide ble hedret for sin mangeårige og entusiastiske innsats med strandrydding i Tromsø under konferansen om marin forsøpling 5. februar.

Les mer …

Gratis henting av grovavfall i Stavanger

Meissner3 2Bare 60 % av husstandene i Stavanger har besøkt gjenvinningsstasjonen i løpet av det siste året. – Det blir faktisk stadig flere som ikke har egen bil. Vi vil gi også dem et godt tilbud og tilbyr gratis henting av grovavfall inntil tre ganger i året, sier Rudolf Meissner, fagsjef for renovasjon i byen.

Les mer …

Hva koster egentlig kildesorteringen?

Med utgangspunkt i tallene fra Avfall Norges renovasjonsbenchmarking fra 2012 har Energidata beregnet hva det koster de kommunale avfallsselskapene å samle inn og behandle de ulike gjenvinningsfraksjonene. Rapporten avdekker store variasjoner, og spesielt henteordninger for plast gir høye kostnader pr tonn.

Les mer …