kretslopet-bladlogo-387-90

Henter glass og metall – legger ned returpunktene

Mette Gilhus JohansenRenovasjonsselskapet for Drammenregionen (RfD) er i ferd med å innføre henting av glass- og metallemballasje og samtidig avvikle alle regionens 155 returpunkter. De foreløpige resultatene viser en halvering av mengden glass og metall i restavfallet.

Les mer …

– Få avfallskontainerne vekk fra veggen

thumb Brann i avfallsdunk– Brannvesenet rykker hvert år ut til flere hundre påsatte branner og en stor andel av disse starter i avfallsbeholdere eller kontainere. Slike skal rett og slett ikke stå oppstilt inntil brennbare vegger, sier Fred Nilsen, fagsjef for skadeforebygging i Sparebank1.

Les mer …

Kommunene vil ha bedre betalt

thumb Kjell Håkon HelgesenKommunene er lite fornøyd med betalingen returselskapene tilbyr for de utsorterte fraksjonene. Blant annet har enkelte kommuner nektet å fornye avtalene om leveranser av glass og metall, og over nyttår starter nye forhandlinger mellom Avfall Norge og Syklus.

Les mer …

EE-avfallet ut på anbud over hele landet

Mange kommuner i midt-Norge og i Rogaland samt Oslo har gjennomført en anbudsprosess for henting og behandling av sitt elektriske og elektroniske avfall. Resultatet er et mer brukervennlig opplegg, til dels også bedre økonomi. Og ikke minst, en aktør å forholde seg til og garantert henting hele året.

Les mer …

Kommunene er lei av returselskapene

FirerbandenKommuner og avfallsselskaper er lei av at EE-avfall blir stående uavhentet og at de ikke får kostnadsdekning for jobben de gjør med dette avfallet. Nå går mange kommuner ut og ber om anbud fra de ulike returselskapene og vil ha kontrakter med sanksjonsmuligheter dersom avfallet ikke blir hentet.

Les mer …

Forhandlinger om plastemballasje avlyst

På nyåret ble det startet forhandlinger mellom Grønt Punkt Norge og Avfall Norge om en ny og revidert avtale for innsamlet plastemballasje fra husholdningene. Men under forhandlingene kom nyheten om at Elretur også vil være et selskap for håndtering av produsentansvar for emballasje. Dette skapte såpass stor usikkerhet hos Grønt Punkt Norge at de valgte å avlyse forhandlingene.

Les mer …

Elretur vil ta hånd om emballasjen også

– Etter resultatløs dialog med Grønt Punkt Norge vil vi selv nå ta produsentansvaret for innsamling og gjenvinning av emballasjen for våre kunder. Det vil gi riktig pris for våre medlemmer, sier Stig Ervik, direktør i Elretur.

Les mer …

Sigdal billigst, Porsanger dyrest

Forsidebilde 6-2008Foreningen Norsk Familieøkonomi har nettopp publisert sin såkalte kommuneundersøkelse, med oversikt over offentlige avgifter og gebyrer i samtlige norske kommuner. Her framgår det at renovasjonsgebyret varierer fra 753 kroner i Sigdal til 4687 kroner pr år i Porsanger.

Les mer …

Ung industridesigner vekker oppsikt

Arc 32 med designerDa student Ewelyn Malinowska hadde praksis hos Berlin Stadtreingierung (BSR) fikk hun høre om problemene barn og bevegelseshemmede i rullestol hadde med å bruke avfallsdunkene i byen. Løsningen hennes ble Arc32 – et enkelt stilrent stativ som holder dunken på skrå og som omdefinerer måten beholdere kan brukes på.

Les mer …

Gratis henting av grovavfall i Stavanger

Meissner3 2Bare 60 % av husstandene i Stavanger har besøkt gjenvinningsstasjonen i løpet av det siste året. – Det blir faktisk stadig flere som ikke har egen bil. Vi vil gi også dem et godt tilbud og tilbyr gratis henting av grovavfall inntil tre ganger i året, sier Rudolf Meissner, fagsjef for renovasjon i byen.

Les mer …