kretslopet-bladlogo-387-90

Gratis henting av grovavfall i Stavanger

Meissner3 2Bare 60 % av husstandene i Stavanger har besøkt gjenvinningsstasjonen i løpet av det siste året. – Det blir faktisk stadig flere som ikke har egen bil. Vi vil gi også dem et godt tilbud og tilbyr gratis henting av grovavfall inntil tre ganger i året, sier Rudolf Meissner, fagsjef for renovasjon i byen.

Les mer …

Hva koster egentlig kildesorteringen?

Med utgangspunkt i tallene fra Avfall Norges renovasjonsbenchmarking fra 2012 har Energidata beregnet hva det koster de kommunale avfallsselskapene å samle inn og behandle de ulike gjenvinningsfraksjonene. Rapporten avdekker store variasjoner, og spesielt henteordninger for plast gir høye kostnader pr tonn.

Les mer …

Gullklypa til Bo Eide

Bo Eide

Bo Eide ble hedret for sin mangeårige og entusiastiske innsats med strandrydding i Tromsø under konferansen om marin forsøpling 5. februar.

Les mer …