kretslopet-bladlogo-387-90

Gullklypa til Bo Eide

Bo Eide

Bo Eide ble hedret for sin mangeårige og entusiastiske innsats med strandrydding i Tromsø under konferansen om marin forsøpling 5. februar.

Les mer …

Hva koster egentlig kildesorteringen?

Med utgangspunkt i tallene fra Avfall Norges renovasjonsbenchmarking fra 2012 har Energidata beregnet hva det koster de kommunale avfallsselskapene å samle inn og behandle de ulike gjenvinningsfraksjonene. Rapporten avdekker store variasjoner, og spesielt henteordninger for plast gir høye kostnader pr tonn.

Les mer …