kretslopet-bladlogo-387-90

Viktig melding til politikerne

Leder, utgave 6 2016   Solid overskygget av innspurten i den amerikanske presidentvalgkampen la det såkalte ekspertutvalget for grønn konkurransekraft fram sin utredning fredag 28.oktober. Dette utvalget besto som tidligere omtalt av bare to personer, finansmannen Idar Kreutzer og den danske politikeren Connie Hedegaard. Hun var miljøvernminister i Anders Fogh Rasmussens regjering og representerte Det Konservative Folkeparti, Høyres søsterparti i Danmark. Det var med andre ord et utvalg helt uten innslag av venstreorienterte akademikere som overleverte sine anbefalinger til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
Ikke minst derfor er det vel verdt å merke seg utvalgets klare presisering av hvilken sentral rolle politikerne og offentlig sektor må spille, dersom det grønne skiftet virkelig skal realiseres og bli noe annet enn et ordskifte (se side 6-7). Både under overleveringen og senere har utvalgsleder Idar Kreutzer understreket at politikerne må peke ut en retning og være med på å stimulere etterspørselen etter fornybare produkter og grønn teknologi. – Regulering, krav og insentiver må til, vi når ikke målene med næringsnøytralitet, sa han på Zero-konferansen nylig.
For aktørene i avfallsbransjen er det for så vidt ingen nyhet at politikk og reguleringer virker. Om markedet hadde fått styre alene ville de fleste avfallsfraksjoner fortsatt havnet " i et høl i skauen", som stadig er billigste løsning. Vi er av mange gode grunner heldigvis langt forbi det stadiet. Men det er altså fortsatt et godt stykke igjen til de fornybare ressursene virkelig utkonkurrerer de fossile og klimagassutslippene her i landet begynner å gå ned. Krangelen om neste års statsbudsjett – som i skrivende stund synes helt fastlåst – viser også at politikerne knapt nok er enige om målet og slett ikke om midlene.
Men regjeringen har i hvert fall fått en klar melding fra utvalget den selv nedsatte for halvannet år siden: De såkalt sirkulære forretningsmodellene vil ikke oppstå av seg selv, uten målbevisst bruk av alle verktøyene i kassa. Blant disse er lovreguleringer i form av forbud eller påbud og økonomiske insentiver. Det må henges fram gulrøtter for å stimulere til miljøriktig adferd og pisken må brukes for å redusere den uønskede. Det gjenstår å se hvor langt og raskt denne og kommende regjeringer vil gå i en slik retningen. Men uvitenhet om hvorvidt det er nødvendig bør ikke lenger kunne brukes som unnskyldning.