kretslopet-bladlogo-387-90

Avfallsinnsamling er også et fag

Leder, utgave 3 2017 

 Aktørskiftet på avfallsinnsamlingen i Oslo førte som alle vet til innsamlingskaos, klagestorm, virksomhetsoverdragelse og konkurs. Deloitte-rapporten tydeliggjør at Veireno ikke hadde kompetanse eller soliditet til å hanskes med en så stor jobb – og Renovasjonsetaten i Oslo hadde ikke kompetanse til å avsløre det. Resultatet er altså at Oslo Kommune igjen har overtatt avfallsinnsamlingen etter at den har vært lagt ut på anbud i 20 år. Så vidt Kretsløpet forstår er det ingen planer om å legge den ut på nytt, i hvert fall ikke i inneværende bystyreperiode. Men rapporten viser også at saken ikke nådde politikernes bord før det gikk virkelig galt, å forsøke å slå politisk mynt på denne prosessen er derfor ikke helt redelig.

Omtrent samtidig har det kommet for en dag at det klabber også for Reno Norden, landets klart største aktør på avfallsinnsamling. Dette selskapet ble etablert i 2000 (som Reno Norge) av to tidligere medarbeidere i Norsk Gjenvinning, etter at dette konsernet valgte å legge ned sin sitt datterselskap som var spesielt innrettet mot renovasjon. Det nye selskapet fokuserte på en eneste oppgave, innsamling av husholdningsavfall, og vokste raskt. I dag opererer selskapet i hele Norden og samler inn avfall fra 230 kommuner. Veksten var rask, Reno Norden hadde svært gode marginer og ble etter hvert interessant for profesjonelle investorer. I 2011 ble selskapet kjøpt opp av to private equity fond, omtrent samtidig forsvant gründere og nøkkelpersoner ut. Så ble selskapet børsnotert med brask og bram i desember 2014, men den siste tiden har selskapet måttet ta store tap etter å ha "feilkalkulert" flere store anbud. Børsverdien er redusert til promiller av hva den var ved lansering og det jobbes hardt med refinansiering av selskapet.

Poenget med å trekke fram dette er å få fram at å drive kostnadseffektiv og samtidig pålitelig avfallsinnsamling også er et fag. Det spiller liten rolle om arbeidet skjer i privat eller offentlig regi, hovedsaken er at virksomhetene ledes av noen som har erfaring med dette puslespillet. Vi ser da nå også at tidligere Reno Norden-ansatte etablerer nye virksomheter som raskt etablerer seg i markedet, mens deres tidligere arbeidsgiver blør.

Vi har en sterk mistanke om at har hersket en vrangforestilling – på grensen til arroganse – både blant private investorer og store kunder om at avfallsinnsamling er enkelt. Men det har vi altså det siste året fått dokumentert grundig at det ikke er. Også på dette området trengs det kompetanse for å gjøre en god jobb. Det er egentlig innlysende, men det er likevel en erkjennelse som har sittet langt inne og kostet mange dyrt.