kretslopet-bladlogo-387-90

Så godt som uten betydning

Leder, utgave 4 2017  
Når dette leses er stortingsvalget trolig gjennomført og stemmene nylig talt opp. Og det må dessverre konstateres at utfallet ikke spiller særlig stor rolle for den bransjen som dekkes av dette bladet. Ikke at det er noe å trakte etter at rammebetingelsene snus på hodet ved skifte av politisk lederskap. Men det er heller ikke gunstig at skiftende regjeringer demonstrerer et fullstendig fravær av interesse for avfallshåndtering og gjenvinning.
Den rødgrønne regjeringen la i august 2013 fram sin avfallsstrategi (som den da varslede stortingsmeldingen hadde kokt ned til) en måned før forrige stortingsvalg. Den inneholdt ikke mye nytt, men noen få konkrete forslag som for øvrig stort sett ikke er gjennomført. Og Høyres Nikolai Astrup var ikke nådig i sin dom: – Strategien mangler visjoner og ingen viktige eller vanskelige spørsmål er berørt, sa han til Kretsløpet.
Så fikk vi altså regjeringsskifte og under budsjettforhandlingene før jul i 2015 ba stortingsflertallet regjeringen legge fram en stortingsmelding om avfallspolitikk og den sirkulære økonomien. Og det gjorde altså klima- og miljøminister Vidar Helgesen den 21. juni, på Stortingets siste arbeidsdag før valget.
Dersom dokumentet som da ble framlagt hadde hatt samme tittel som hovedkapittelet, nemlig "Strategi mot marin plastforsøpling og spredning av mikroplast" ville det vært et bra produkt. Men å kalle de 65 sidene som ble presentert en stortingsmelding med tittelen Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi grenser til en fornærmelse. Her var det åpenbart at hensikten var å kvittere ut Stortingets bestilling uten unødig ressursbruk.
Men det er vel ingen grunn til å la seg overraske. Med et klart unntak for marin forsøpling og et mulig unntak for matsvinn bekreftes det gang på gang at våre folkevalgte egentlig ikke er interessert i avfallshåndtering og gjenvinning. Daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell sa følgende ved framleggelsen av sin strategi 2013: Avfallspolitikken fungerer i hovedsak godt. Jeg opplever heller ikke at det er noen stor politisk uenighet om det vi foreslår.
Han hadde helt rett og slik er det fortsatt. Men det er i hvert fall en klar beskjed om at den norske avfallspolitikken utformes i Brüssel og at aktørene i bransjen selv må tilpasse seg den. Og muligens er det like bra, men da er det kanskje på sin plass at politikerne demper sin svulstige språkbruk om viktigheten av å komme over til en sirkulær økonomi.