kretslopet-bladlogo-387-90

Et forslag verdt å vurdere


Avfall Norges gjenvinningsseminar i Tromsø tok opp det noe problematiske forholdet mellom kommunene og returselskapene som har ansvaret for innsamling og behandling av EE-avfall. Konkurransetilsynet – som også tidligere har interessert seg for returselskapenes aktiviteter – kom da med forslag om at de fire landsdekkende selskapene burde vurdere å slå seg sammen til ett.

Les mer …