kretslopet-bladlogo-387-90

Ingen kjære mor lenger

Leder utgave 1/2014

De såkalt seriøse aktørene inne farlig avfall har i årevis tatt til orde for mer tilsyn og strengere reaksjoner overfor «de useriøse», som ikke møter opp på konferanser, men gjør det umulig for de samvittighetsfulle å konkurrere om oppdragene. Og uansett om denne virkelighetsbeskrivelsen med et klart skille mellom snille og slemme holder, kan det konstateres at bransjen har blitt bønnhørt.

Les mer …