kretslopet-bladlogo-387-90

Svensk forbud mot mikroplast i kosmetikk

Regjeringen i Sverige har vedtatt et forbud mot kosmetiske produkter som skylles av eller spyttes ut og som samtidig inneholder plastpartikler med en rengjørende, skrubbende eller polerende funksjon.

Les mer …

Menneskene har produsert mer enn 8 milliarder tonn plast – hittil

Siden produksjonen skjøt fart på 1950-tallet er det totalt produsert 8,3 milliarder tonn plast i verden, ifølge beregninger utført av forskere i California og Georgia. Og hele 79 prosent av dette enorme kvantumet finnes fortsatt, enten i naturen, i havet eller nedgravd på deponier verden rundt.

Les mer …

Betydelig uenighet om sirkulærpakka

Diskusjonene om innholdet i den såkalte sirkulærpakka pågår for fullt i EU, og 19. desember var det en debatt i Rådet der de fleste medlemslandene i EU deltok. Videoopptak av denne er publisert og det kan konkluderes med at det er betydelig meningsforskjell mellom medlemslandene om ambisjonsnivå og unntaksregler.

Les mer …

Svenskene kaster mer enn oss

Diagram Svensk Avfallshantering 2014Ifølge en fersk rapport fra Avfall Sverige økte mengden husholdningsavfall med 2% fra 2013 til i fjor og kom opp i 466 kg pr innbygger. Her i landet var tilsvarende tall (i 2013) 441 kg pr innbygger.

Les mer …

Malmö havn stenger for avfallsimport

Avfallsbrensel ballet i plastMiljöförvaltningen i Malmö utstedte i slutten av april forbud mot lossing og håndtering av avfallsbasert brensel ved Malmö havn. Tilsvarende vedtak skal være gjort i Halmstad og årsaken er forsøpling.

Les mer …