kretslopet-bladlogo-387-90

– Flere burde gjøre som Røkke

– Kjell Inge Røkke er den første norske milliardæren som har forpliktet seg til det samme som Bill Gates, nemlig bruke halvparten av sin formue på miljø og veldedige formål. Flere av landets 300 milliardærer burde gjøre det samme. Jeg er overhode ikke i tvil om at hans engasjement for et renere hav er oppriktig og dypfølt, sier Erik Solheim.

Les mer …

Svensk forbud mot mikroplast i kosmetikk

Regjeringen i Sverige har vedtatt et forbud mot kosmetiske produkter som skylles av eller spyttes ut og som samtidig inneholder plastpartikler med en rengjørende, skrubbende eller polerende funksjon.

Les mer …

Menneskene har produsert mer enn 8 milliarder tonn plast – hittil

Siden produksjonen skjøt fart på 1950-tallet er det totalt produsert 8,3 milliarder tonn plast i verden, ifølge beregninger utført av forskere i California og Georgia. Og hele 79 prosent av dette enorme kvantumet finnes fortsatt, enten i naturen, i havet eller nedgravd på deponier verden rundt.

Les mer …

Betydelig uenighet om sirkulærpakka

Diskusjonene om innholdet i den såkalte sirkulærpakka pågår for fullt i EU, og 19. desember var det en debatt i Rådet der de fleste medlemslandene i EU deltok. Videoopptak av denne er publisert og det kan konkluderes med at det er betydelig meningsforskjell mellom medlemslandene om ambisjonsnivå og unntaksregler.

Les mer …

Svenskene kaster mer enn oss

Diagram Svensk Avfallshantering 2014Ifølge en fersk rapport fra Avfall Sverige økte mengden husholdningsavfall med 2% fra 2013 til i fjor og kom opp i 466 kg pr innbygger. Her i landet var tilsvarende tall (i 2013) 441 kg pr innbygger.

Les mer …

Malmö havn stenger for avfallsimport

Avfallsbrensel ballet i plastMiljöförvaltningen i Malmö utstedte i slutten av april forbud mot lossing og håndtering av avfallsbasert brensel ved Malmö havn. Tilsvarende vedtak skal være gjort i Halmstad og årsaken er forsøpling.

Les mer …

  • 1
  • 2