kretslopet-bladlogo-387-90

Nederland: – Bringeordning for restavfall øker gjenvinningen

Samuel StollmanSamuel Stollman, rådgiver i den nederlandske avfallsorganisasjonen NRVD, la fram en innsamlingsløsning som krever mot fra lokalpolitikerne.

I Nederland har materialgjenvinningen av husholdningsavfall ligget ganske stabilt på 50% de siste ti årene. Nå tas nye og radikale metoder i bruk for å komme opp i 75% innen 2020.

Samuel Stollman fra den nederlandske avfallsorganisasjonen NRVD presenterte flere radikale grep for å øke kildesortering og materialgjenvinning av husholdningsavfall på et møte i ISWAs arbeidsgruppe for gjenvinning og avfallsreduksjon, som ble arrangert i Oslo 14. november.
Størst oppmerksomhet vakte presentasjonen av systemet «conversed collection», som er innført i flere nederlandske kommuner, blant dem den relativt store byen Utrecht. Det går i korthet ut på at servicenivået for gjenvinningsfraksjonene økes, mens det reduseres for restavfallet, altså motsatt av det som er vanlig. – Det er innført henteordninger for gjenvinningsfraksjoner som papir, matavfall og emballasje, mens restavfallet må bringes til returpunkter. I en av kommunene har dette gitt opp til 95% utsortering og redusert restavfallsmengden helt ned til 21 kg pr innbygger, fortalte Stollman.
– Hva med kvaliteten på gjenvinningsfraksjonene med et slikt opplegg?
– Det var et problem enkelte steder de første månedene, men med intensiv og vedvarende informasjon mot publikum har det bedret seg. Vi har nå fått en million euro fra miljøvernministeren til å drive informasjon om systemet og motivere lokalpolitikere til å prøve det, sier Stollman.
Les mer i neste nummer av Kretsløpet.