kretslopet-bladlogo-387-90

Malmö havn stenger for avfallsimport


Avfallsbrensel ballet i plastVed inspeksjon av avfallslossing i Malmö havn 30. mars fant Miljöförvaltningen blant annet dette.Miljöförvaltningen i Malmö utstedte i slutten av april forbud mot lossing og håndtering av avfallsbasert brensel ved Malmö havn. Tilsvarende vedtak skal være gjort i Halmstad og årsaken er forsøpling.

 

Gjentatte klager over lukt, dårlig emballering og at avfall havner i sjøen har blitt bekreftet ved flere inspeksjoner, og dette er bakgrunnen for vedtaket. Forbudet gjelder RDF (Refuse Derived Fuel) som er ballet i plast eller kommer i bulk. Forbudet gjelder ikke avfall som kommer i lukkede kontainere, "med tak, gulv og vegger", som det står i vedtaket fra Miljöförvaltningen. Det framgår også at overtredelse av forbudet vil straffes med forelegg på 30 000 kroner for hvert tilfelle (varje bal räknas som ett tillfälle).
Sørvestlige del av Sverige har tatt imot betydelige mengder RfD fra England og Irland. Kommunikasjonssjef Gunilla Carlsson i Sysav Industri AB sier at de tok imot 7-8000 tonn i fjor. – Men det skjer bare om vinteren så vedtaket vil ikke ha noen umiddelbar effekt for oss. Vi kommer til å se på alternativer, for eksempel bruk av kontainere.