kretslopet-bladlogo-387-90

Menneskene har produsert mer enn 8 milliarder tonn plast – hittil

Plastemballasje fra NorgeIfølge studien har bare ni prosent av all den produserte plasten i verden gått til materialgjenvinning. Men denne innsamlede emballasjeplasten fra Norge tilhører den andelen.Siden produksjonen skjøt fart på 1950-tallet er det totalt produsert 8,3 milliarder tonn plast i verden, ifølge beregninger utført av forskere i California og Georgia. Og hele 79 prosent av dette enorme kvantumet finnes fortsatt, enten i naturen, i havet eller nedgravd på deponier verden rundt.
De amerikanske forskernes arbeid, som er publisert i tidsskriftet Science Advance, omtales som den første globale studien av verdens totale plastproduksjon. De har gjennomgått den historiske produksjonen av plastartikler fra ulike industrier.
Og om resultatet er riktig er det produsert noe over 1,1 tonn plast pr nålevende menneske på kloden. Men det er disponeringen av den produserte plasten som virkelig bekymrer forskerne. Ifølge beregningene er det nemlig bare 9 prosent av den produserte plasten som er materialgjenvunnet, mens 12 prosent har gått til forbrenning. Det betyr at hele 79 prosent – rundt 6,3 millioner tonn fortsatt finnes, enten i naturen, havet eller på fyllplasser og deponier.
– De fleste plasttyper brytes så langsomt ned at dette ikke gir noe nevneverdig bidrag. Det meste av plasten vi har produsert vil bli værende i hundre- eller tusenvis av år om det ikke blir tatt hånd om, sier Jenna Jambeck, en av forskerne bak studien. – Våre funn understreker behovet for å tenke kritisk gjennom hvilke materialer vi bruker og hvordan vi organiserer avfallsbehandlingen, sier hun.
Plastproduksjonen har eksplodert siden 50-tallet. I 1950 ble det produsert rundt 2 millioner tonn plast, mens det i 2015 ble produsert 400 millioner tonn. Det betyr at mer enn halvparten av totalmengden er produsert siden årtusenskiftet.