kretslopet-bladlogo-387-90

Interpol fant 1,5 millioner tonn ulovlig avfall

Interpolbeslag NederlandUlovlig eksportert avfall oppdaget i Nederland under aksjonen i juni.I en månedslang aksjon der 43 land deltok avslørte Interpol 141 skipslaster med ulovlig eksportert avfall og 85 ulovlige dumpeplasser. Mesteparten av det ulovlige avfallet var metaller og EE-avfall.
I juni koordinerte den internasjonale politiorganisasjonen Interpol den største aksjonen mot avfallskriminalitet noen gang. Politi, tollvesen og miljømyndigheter fra 43 land deltok i aksjonen som altså identifiserte 1,5 millioner tonn ulovlig disponert avfall. – Denne 30-dagersaksjonen var en stor suksess. Den viste hvilke resultater som kan oppnås når mange land samarbeider om å avsløre miljøkriminalitet. Og kriminelle grupperinger som er involvert i ulovlig avfallshåndtering har fått en kraftig advarsel om at de kommer til å bli tatt, sier Joseph Poux, sjef for miljøkrimseksjonen i det amerikanske justisdepartementet og leder for den internasjonale Pollution Crime Working Group.
I alt identifiserte aksjonen 226 tilfeller av miljøkriminalitet, av disse var 141 båttransporter med til sammen og 14 000 tonn ulovlig avfall og 85 tilfeller av ulovlig dumping av til sammen mer enn 1 million tonn avfall. I tillegg fant man 413 brudd på administrative bestemmelser. Hele 326 enkeltpersoner og 244 selskaper vil bli anmeldt for disse forholdene.
Aksjonen bekreftet at Asia og Afrika er de viktigste bestemmelsesstedene for ulovlig avfall, men det ble også oppdaget "nye ruter", blant annet en last med farlig avfall fra Kypros til Mellom-Amerika, der det ble avdekket kriminelle nettverk man ikke tidligere kjente til. Også ulovlig transport av avfall innen Europa ble avdekket.
Avfallskriminalitet har hittil vært et område med mulighet for store gevinster og med beskjeden risiko for å bli tatt, ikke minst på grunn av ulik lovgivning og lite samarbeid landene imellom. Men oppmerksomheten rundt denne formen for organisert kriminalitet er i ferd med å bli større, blant annet har EUs råd vedtatt at dette skal være et prioritert innsatsområde de neste fem årene.


Kilde: Pressemelding fra Interpol.

 Les mer her: Hazardous materials seized in largest global operation against illegal waste