kretslopet-bladlogo-387-90

Norsk Gjenvinnings tørkeanlegg for matavfall er demontert og fjernet

Tørkeanlegget i Knarrevik på Sotra, som skulle tørke ned matavfall fra næringslivet på Vestlandet for transport til biogassanlegg, fungerte ikke etter forutsetningene. Norsk Gjenvinning overtok aldri maskinen og leverandøren, selskapet Multivector Industries, er konkurs. Anlegget ble overtatt av Danske Bank og er nå demontert og fjernet.

Les mer …

Flere matsentraler på trappene

I Norge har vi til nå bare hatt én matsentral, nemlig Matsentralen i Oslo, og det har begrenset mulighetene til å distribuere ut overskuddsmat fra butikker og engrosledd til de som trenger det. Nå er flere nye matsentraler under etablering eller i det minste planlegging.

Les mer …

Verdens største i gang

Biokrafts anlegg for produksjon av flytende biogass ble åpnet av Erna Solberg 2. september. Og nå produserer anlegget rundt 1000 normalkubikkmeter (Nm3) gass i timen og det hentes flytende biogass med tankbil nesten hver dag.

Les mer …

Stadig flere vil halvere matsvinnet

Stadig flere aktører innen matproduksjon og servering slutter seg til bransjeavtalen som forplikter aktørene til å redusere matsvinnet med 50% innen 2030. Under et arrangement i Klima- og miljødepartementet 15. mars skrev 17 nye aktører under sammen med klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Les mer …

Topptung åpning av Mjøsanlegget

Da det nye Mjøsanlegget ble offisielt åpnet torsdag, var det ved hjelp av både Klima- og miljøministeren og stortingspresidenten. Og det var ikke det eneste biogassanlegget som hadde åpningsmarkering denne uka.

Les mer …