kretslopet-bladlogo-387-90

Snart drivstoff fra RBA

Avdelingsdirektør Nils Finn Lumholdt i Energigjenvinningsetaten kunne vise deltagerne på Avfall Norges seminar for biologisk behandling et Romerike Biogassanlegg (RBA) i drift, der oppgraderingen til flytende biodrivstoff (LBG) er rett rundt hjørnet. Med bygging av en ekstra prosesstank og en lagertank for flytende gjødsel er totalkostnaden for anlegget nå 570 millioner kroner.

Anlegget tar nå imot 250-300 tonn matavfall daglig fra de optiske sorteringsanleggene på Klemetsrud og Brobekk. Og så langt er Lumholdt forholdsvis fornøyd med varene som kommer inn. – Faktisk er 95% av innholdet i posene mat, det er ikke verst, mener han.

Og det er investert mye for at RBA ikke skal føye seg inn i rekken av biogassanlegg med forbehandlingsproblemer. – Vi har full redundans i hele anlegget, sier han. Og etter å ha konsultert wikipedia vet vi at det betyr parallelle linjer hele veien, om en enhet svikter står en maken klar til å ta over. Dette er naturligvis ingen billig løsning, men Lumholdt forventer til gjengjeld et anlegg som går 24 timer 365 dager i året. Det betyr imidlertid ikke at det skal være folk til stede, anlegget er helautomatisk med fjernovervåking og de syv ansatte skal i utgangspunktet bare være tilstede i arbeidstiden. All innkjøring skal også skje mandag til fredag, en bunkers på 700 m³ skal holde til 2,5 døgns drift. Noen avsetning av biogjødsel har anlegget foreløpig ikke hatt, man rakk ikke denne vekstsesongen. Som tidligere omtalt er det etablert opplegg for inndamping av de 90 000 tonnene med bløt biogjødsel, men Lumholdt håper denne delen av anlegget snarest mulig blir et museum.

– Vi bør ikke bruke ressurser på å fjerne vann, gjødselen er mest verdifull i våt form. Min drøm er rørledninger fram til lagertanker hos bøndene i området, sier han. Nå har jo disse hittil signalisert en viss skepsis, men Kari Anne Sølversnes i EGE sier Felleskjøpet Agri – som har oppdraget med å avsette biogjødsla – har inngått avtaler på mange tusen kubikkmeter for neste år. Og den flytende biogassen er for lengst solgt til AGA. Lumholdt er seg bevisst at han har ansvaret for et anlegg som har kostet fellesskapet dyrt å etablere. Og dansken er svært oppsatt på at driften skal bli så lønnsom som overhode mulig, da er volum en vesentlig faktor. – Etter hvert skal vi ha tre reaktortanker e konkurrere om avfall på forretningsmessig grunnlag, sier han.