kretslopet-bladlogo-387-90

Avventer positivt vedtak

2013-6-haavard-wollanHåvard Wollan i Biokraft håper at finansieringen av overgang til biogass på bussene i Trondheim har fått sin avklaring før jul. Foto Line Venn.Håvard Wollan er daglig leder i Biokraft. Han forteller at de har inngått byggekontrakter, fått utslippstillatelse og gjort avtaler med investorer og banker. Men før byggingen starter må de ha sikkerhet for at de har avsetning på gassen.

Og her er bussdriften i Trondheim helt avgjørende. – Posten og Trondheim kommune er interessert og vil kjøpe gass når vi kan begynne å levere i 2015. Men vi trenger en stor flåtekunde i bunn, og pr i dag er det bare bussdriften i Trondheim som kan ta et stort nok volum. Vi håper på et positivt vedtak før jul og er klare til å starte utbyggingen umiddelbart når dette foreligger.
– Har dere ikke priset biogassen for høyt når en overgang til den vil være så kostbart?
– Vi har forholdt oss til markedsprisene både i Norge og Sverige i våre budsjetter. Men jeg kan ikke gå i detalj om de avtalene som er inngått.