kretslopet-bladlogo-387-90

Et veldedig klimatiltak

matsentralenOm vi klarer å halvere matsvinnet i Norge vil det alene føre til at vi oppfyller landets Kyoto-mål. Samtidig er det mer enn 10 000 mennesker bare i Oslo og omegn som mottar hjelp i form av gratis mat. Matsentralens oppgave er å være et bindeledd mellom dem som må betale for å bli kvitt mat og de som virkelig trenger den, sier daglig leder Gjermund Stormoen.

Les hele artikkelen i utgave 1-2014.