kretslopet-bladlogo-387-90

Borregaards nye «miljøfabrikk» åpnet

Oppstart Nakstad Jakobsen AK 2Administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, foretar den offisielle åpningen av Miljøfabrikken, under oppsyn av fabrikkdirektør Ole Gunnar Jakobsen.Den nye Miljøfabrikken hos Borregaard renser avløpsvannet fra industriproduksjonen. Av avfallsstoffene lages det biogass som blir brukt som varmekilde i produksjonen.


Torsdag 13. februar var det offisiell åpning av det nye anlegget hos Borregaard i Sarpsborg. Investeringen har kostet 240 millioner kroner, og vil bidra til å senke fabrikkens utslipp av CO2 med 8000 tonn i året. I tillegg vil utslippene av H2S og NOX gå ned. Og ikke minst blir utslippene av organisk materiale i avløpsvannet betydelig redusert.

Enova har bidratt med 30 millioner kroner i støtte, og det var administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, som sto for det høytidelige klikket på datamusa, og dermed offisielt startet et av Norges største biogassanlegg.
Men nå er det ikke slik at man bare kan si «Klar, ferdig, gå» til en bakteriekultur. Denne har vært dyrket, og renseprosessen tilpasset, siden i høst. Ved åpningen av fabrikken hadde bakteriene allerede funnet seg godt til rette, og biogassproduksjonen var nesten oppe på ønsket nivå. Anlegget skal kunne ta unna 6-700 tonn avløpsvann i timen.
Les mer om den nye Miljøfabrikken i neste nummer av Kretsløpet.