kretslopet-bladlogo-387-90

HRAs biodrivstoffanlegg åpnet

Tine Sundtoft fyller AKKlima og miljøminister Tine Sundtoft fyller drivstoff av matavfall på en av bilene som henter inn – nettopp matavfall.En ny linje for biogassprodusjon og et hypermoderne anlegg for oppgradering og komprimering av gassen ferdigstilles på Trollmyra i Jevnaker i disse dager.

Dette er det eneste anlegget i Norge, og et av få i Europa, som benytter denne nye teknologien til å rense biogassen for H2S og CO2. Og ut kommer 97-98 prosent ren metangass – klar til bruk som drivstoff for biler og busser. HRAs egne renovasjonsbiler er blant brukerne av gassen. Og det er også de som skaffer mye av råstoffet – matavfall fra alle kommunene på Hadeland og Ringerike. I tillegg tar anlegget imot matavfall fra Aurskog Høland, Valdres, Kongsberg og kommunene i Romerike Avfallsforedling IKS. Totalt 16 000 tonn i året. Det nye anlegget har sammen med den allerede eksisterende linja på Trollmyra kapasitet til å behandle enda 4000 tonn. Men driftsleder Jan Reistad mener det er lurt å ikke utnytte kapasiteten fullt ut før anlegget er godt innkjørt og i gang.
Mandag 2. juni ble ferdigstillelsen av nyinvesteringen markert. Klima og miljøminister Tine Sundtoft kom og tok anlegget i øyesyn, og fylte opp en bil med gass i samme slengen. Hun mente at biogass fra avfall, slam og gjødsel er den mest miljøvennlige typen biodrivstoff, og at produksjonen av biogass ikke har noen ulemper.
– Nesten all energiproduksjon påvirker naturen, men biogass på matavfall har ingen nedsider så vidt jeg kan forstå. Noen peker på høye kostnader, men det ser ut til at dere har klart å overvinne den utfordringen med et kompakt anlegg som krever lave investeringer, sa hun.
Hun nevnte også biogasstrategien som regjeringen er i gang med å utarbeide.
– Målet er at flere skal lage og flere skal bruke biogass. Det er et omfattende arbeid hvor mange departementer er involvert og som skal omfatte hele verdikjeden, sa hun.
HRA har investert litt i overkant av 40 millioner kroner i det nye anlegget, hvorav 6,6 millioner er støtte fra Enova og resten er lånefinansiert. Byggeperioden har gått veldig greit og det samme har samarbeidet med leverandørene. Verken daglig leder Amund Bø eller driftsleder Jan Reistad hadde noen dårlige erfaringer å dele med tilhørerne, men kunne fortelle om intens jobbing og mange sene kvelder på anlegget.
– Det er viktig å gjøre så mye som mulig selv, slik at man lærer anlegget godt å kjenne, sa Bø. Og trakk også fram innsatsen til Arne Hjalmar Knap i Bio Tek AS, som hadde bidratt med uvurderlig fødselshjelp.
Du kan lese mer om det nye biogassanlegget på Trollmyra i neste nummer av Kretsløpet.

Sundtoft og Bø foran oppgraderingsanlegget AKDaglig leder og biogassildsjel Amund Bø viser Tine Sundtoft rundt på anlegget. Det nye membranrenseanlegget for gassen i bakgrunnen.