kretslopet-bladlogo-387-90

Mesteparten av biogassen fakles ved RBA

Espen GovasmarkEspen Govasmark fra RBA måtte konstatere at det fortsatt er problemer med å få utnyttet gassen som produseres på Energigjenvinningsetatens anlegg på Nes. Tre år etter at Romerike Biogass (RBA) startet opp fungerer fortsatt ikke produksjonen av flytende biogass – LBG. Resultatet er at store deler av produksjonen fra anlegget på Nes blir faklet.

– Selve biogassproduksjonen fungerer godt og vi produserer nå rundt 450 Nm³ pr time. Bare synd at den ikke blir levert, sa Espen Govasmark fra Energigjenvinningsetaten i Oslo på Avfall Norges arrangement Driftsforum Biogass nylig.
RBA sto ferdig før jul i 2012 og det ble da erklært at det ikke var spart på noe for å få et driftssikkert anlegg som skulle være i stand til å ta imot Oslos matavfall nesten uansett hva som skjedde.

 

Store tekniske problemer
Anlegget som skulle gjøre biogassen flytende var riktignok da ikke ferdig, det skulle stå ferdig i april 2013. Siden har betydelige tekniske problemer ført til at anlegget fremdeles ikke er overtatt fra hovedleverandøren Cambi. Men nå fungerer altså dette, det er den såkalte flytendegjøringen – der finske Wärtsilä er underleverandør til Cambi – som ikke fungerer stabilt. ¬ – For å gjøre biogassen flytende må den kjøles ned til minus 162 grader. Dessverre inneholder gassen for mye CO₂ selv etter oppgraderingen og denne fryser ved minus 80 grader. Det er derfor store problemer med å oppnå stabil drift, forklarte Govasmark. – Gassproduksjonen fungerer nå godt, men vi får dessverre bare levert en liten andel, ikke mer enn 12% forrige måned, sa han.
Kontrakten med AGA går nemlig på leveranse av LBG, ikke komprimert biogass – CBG. – Vår dagsproduksjon tilsvarer 3,4 transporter av CBG pr dag, men bare en transport annenhver dag når vi får gjort biogassen flytende, sa Govasmark. Nå er det installert en kompressor ved RBA som gjør det mulig å levere CBG. Og AGA henter en del, men altså slett ikke alt.

 

– Går riktig vei
Direktør Pål Mikkelsen i Energigjenvinningsetaten legger ikke skjul på at han er utålmodig, men mener likevel å se lys i tunnelen. – Vi har levert noe LBG, men prosessen er ustabil. Selve hovedanlegget går altså bra, men vi er antagelig noen måneder unna stabil drift på LBG-anlegget. Dette har tatt altfor lang tid, men går i hvert fall riktig vei, sier han.
– En forsinkelse på tre år bør vel få en form for etterspill?
– De kontraktsmessige konsekvensene er ikke avklart. Mer vil jeg ikke si om det.
I Cambi as sier kommunikasjonsmedarbeider Norman Weisz at anlegget for LBG har hatt begrenset kapasitet og er forsinket i forhold til resten av prosessen. – Her arbeider vi nært sammen med leverandøren Wärtsilä for å få anlegget opp i tilfredsstillende kapasitet. I mellomtiden produseres en del LBG og til tider komprimert biogass som brukes som drivstoff i busser i Oslo, sier han og ber om forståelse for at pågående diskusjoner rundt kontraktsforholdet med EGE ikke kan kommenteres i media.