kretslopet-bladlogo-387-90

Kontaktforum for biogass omsider etablert

Biogassanlegg FrevarEn av de største produsentene av biogass her til lands er Frevar i Fredrikstad.Som noen vil huske la regjeringen fram sin såkalt tverrsektorielle biogasstrategi i oktober 2014. Blant tiltakene som ble varslet her var etablering av et kontaktforum for biogass. Dette hadde sitt første møte i Miljødirektoratet 11. desember – 16 måneder etter at strategien ble lagt fram.


Men det skal sies at da forumet først ble etablert var interessen stor. Mer enn 70 aktører fra ulike deler av biogassbransjen deltok og det var visstnok venteliste for å delta. Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima og miljødepartementet (KLD) åpnet ballet med den sensasjonelle observasjon at det er høye kostnader som begrenser produksjon og bruk av biogass. Han varslet utredning av flere virkemidler, blant annet har Miljødirektoratet fått i oppdrag av KLD å utrede tiltak for å øke utsortering av våtorganisk avfall fra husholdninger og næringsliv.
Poenget med forumet er å samle råd og informasjon fra bransjen, og Avfall Norge, Greve Biogass i Vestfold, Lindum og Bondelaget var blant dem som slapp til. Det ble naturligvis etterlyst ambisjoner, visjoner, virkemidler og ikke minst forutsigbare rammebetingelser. I dag produseres biogass tilsvarende beskjedne 0,6 TWh i 20 anlegg her i landet (samlet innenlands energiforbruk i 2014 var 211 TWh). Jens Måge fra Avfall Norge mente bransjens visjon bør være 10 TWh og trakk fram økt tilgang på råstoff, endring av gjødselvareforskriften og en mer aktiv bruk av offentlige innkjøp som de viktigste faktorene for å nærme seg dette målet.
Audun Rosland, avdelingsdirektør for klimaavdelingen i Miljødirektoratet, oppsummerte det hele. Han sa at kontaktforumet kan hjelpe Miljødirektoratet til å tenke helhetlig og til å formidle en forutsigbarhet til aktørene om for eksempel myndighetskrav. Presentasjonene fra det første møtet i kontaktforumet kan finnes her.