kretslopet-bladlogo-387-90

Erna åpnet Den magiske fabrikken

Erna intervjuesErna fikk god anledning til å snakke om det grønne skiftet og regjeringens klimaambisjoner da hun ble intervjuet av NRK foran Den magiske fabrikken.Statsminister Erna Solberg tok seg tid til både omvisning på anlegget og paneldiskusjon da Den magiske fabrikken ble pompøst åpnet 13. september. De gode ordene satt løst og en utvidelse av anlegget ble nå presentert som mer enn planer.

Erna Solberg hadde virkelig en grønn dag, hun hadde kjørt med landets første elektriske lastebil og stått for gjenåpningen av Elkem Solar sin solcellefabrikk på Herøya tidligere på dagen. Kveldsarrangementet på Rygg ved Tønsberg startet med at statsministeren fikk stå bak på en gassdrevet avfallsbil som hun senere selv fikk fylle opp på Skagerak Energi sin fyllestasjon kloss inntil biogassanlegget. Deretter bar det inn på Den magiske fabrikken, der det vanket omvisning og grundige forklaringer av prosessen. I kontrollrommet stilte statsministeren spørsmål ved om de grønne posene på vei inn i anlegget virkelig bare inneholdt matavfall. Hun fikk da til svar at innbyggerne i Vestfold var blant landets beste på akkurat det. Erna Solberg forsikret overfor Kretsløpet at hun selv er nøye på å kildesortere alt, men at hun nok hadde lurt på om folk er flinke nok til å følge opp.

Statsministeren fikk også treffe lokale bønder som tar imot og sprer bioresten fra anlegget som gjødsel på sine arealer, disse spiller som kjent en nøkkelrolle for at ressursene som går inn i anlegget virkelig blir utnyttet i et kretsløp.

Arrangementet ble avsluttet i et stort partytelt, der et par hundre innbudte gjester hadde fulgt statsministerens rundtur på storskjerm. Her ble det underholdning og en liten paneldebatt, der det blant annet framkom at Enova har gitt tilsagn om 36,5 millioner i støtte til et byggetrinn 2 ved den magiske fabrikken. Dermed igangsettes etablering av en ny linje som hovedsakelig skal ta imot kloakkslam fra eierkommunene, og gassproduksjonen vil etter planen fordobles fra dagens 6,8 millioner Nm³.

Erna Solberg foretok den høytidelige åpningen av anlegget ved å trykke på en fjernkontroll fra scenen, de tilstedeværende kunne da se på storskjerm at en stor klo med matavfall ble sluppet ned i forbehandlingsenheten. Erna roste Den magiske fabrikken for å være en helhetlig avfallsløsning og et kinderegg som oppfylte flere gode formål. – Det har skjedd mye annet positivt på avfallsområdet, men det har ofte vært delløsninger som ikke ivaretar hele kjeden fra avfallet oppnår, til behandling og utnyttelse. – Løsninger som dette gir folk motivasjon til å delta i dugnaden ved kjøkkenbenken, sa Erna. 

Les mer om åpningen av Den magiske fabrikken i Kretsløpets neste papirutgave, nr 5-2016.