kretslopet-bladlogo-387-90

Lindum fikk millionbot fra Konkurransetilsynet

Pål Smits portrettPål Smits, direktør i Lindum as, er forundret over Konkurransetilsynets vurderinger og strenge reaksjon.Konkurransetilsynet har ilagt Lindum as en bot på 3,9 millioner for brudd på Konkurranseloven. Saken dreier seg om samarbeid med en annen aktør ved inngåelse av en kontrakt om transport av kloakkslam i Bergen.

Det kommunale foretaket Bergen Vann la i mai 2014 transport av slam fra fire kloakkrenseanlegg ut på anbud. Johnny Birkeland Transport AS fra Gulen og Lindum as meldte seg begge som prekvalifiserte for jobben. Men i den videre prosessen opptrådte ikke de to som konkurrenter, i stedet la de inn et felles anbud. – Prisene var høyere enn før. Og samarbeidet mellom disse to resulterte i at de fikk et privat monopol. Vi opplevde situasjonen som ubehagelig, sier direktør Jarl-Helmer Svanberg i Bergen Vann til Bergens Tidende.

Tilbudet ble dermed avvist av Bergen Vann, som også tok kontakt med Konkurransetilsynet. Her ble saken etterforsket og Konkurransetilsynet har ilagt de to selskapene klekkelige bøter. Johnny Birkeland Transport AS har fått 2,6 millioner, mens Lindum AS må betale 3,9 millioner etter å ha samarbeidet ulovlig om tilbudet på slamtransporten.
Saken er spesiell, siden samarbeidet her skjedde helt åpent. – Selskapenes handlemåte fører likevel til at de fjerner konkurransemuligheten i en situasjon der de kunne ha konkurrert om disse kontraktene. Vår konklusjon er at selskapene forsto at de ved å levere inn et felles anbud merkbart reduserte konkurransen på en slik måte at det var lovstridig, sier avdelingsdirektør Ingrid K. Gullaksen i Konkurransetilsynet til Bergens Tidende. Hun legger til at dette er noe av de mest alvorlige lovbruddene som gjøres i forhold til konkurransebestemmelsene. – Det er lett å se at mangelen på konkurranse generelt vil føre til høyere priser. Det vil kunne gå ut over forbrukerne i form av dyrere kommunale tjenester, sier hun.
Direktør Pål Smits i Lindum AS stiller seg undrende til Konkurransetilsynets vurderinger og den strenge reaksjonen. Han forklarer at Lindums hensikt ikke var å redusere konkurransen, men å finne en løsning som kunne ta hånd om slammet på en kostnadseffektiv måte for Bergen Vann.
Han viser også til at det senere ble inngått separate kontrakter med de samme partene, som leverte inn uavhengige tilbud etter at fellestilbudet ble avvist. – Lindum vil i samarbeid med sin advokat vurdere om vedtaket skal angripes rettslig. Det kan gjøres i seks måneder etter Konkurransetilsynets vedtak, så vi har god tid til å vurdere det, sier Smits til Kretsløpet.