kretslopet-bladlogo-387-90

Produserer biogass på en uke

Egil AndersenEgil Andersen er daglig leder i Antec Biogas AS. Han presenterte konseptet for tilhørerne på Bioenergidagene.Firmaet Antec Biogas mener at deres egenutviklede reaktor vil revolusjonere biogassproduksjon. Nylig ble selskapet tildelt prisen Bioenergy Innovation Award 2016, for sitt utviklingsarbeid.

I juryens begrunnelse heter det at årets vinner står for et mulig stort skifte innen produksjon av biogass. Med sin løsning kan biogass bli en lønnsom kilde for grønn energi, og man ser for seg en halvering av kostnadene ved produksjon.
Egil Andersen, daglig leder i Antec Biogass AS presenterte konseptet på Bioenergidagene i høst. Han utdypet at dette skiftet består i overgangen fra at det til nå bare har vært mulig å få til lønnsomhet på store anlegg, mens man med deres teknologi kan produsere biogass lønnsomt og effektivt i små anlegg som får plass på en lastebil.
Ved å «sortere» prosessene i nedbrytingen av substratet i ulike kammere i reaktoren, og i tillegg sørge for stor overflate belagt med biofilm inni disse kamrene, går nedbrytingen og gassproduksjonen langt raskere i Antecs reaktor enn i tradisjonelle biogassreaktorer.
ReaktorenFør reaktoren sendes ut til kunden, har den fått påmontert vannbåren varme og et tykt isolerende lag. Foto: Antec.I Antecs biogassreaktor er altså disse to metodene kombinert, og det gjør at tida det tar for at substratet skal omdannes og avgi mest mulig biogass, er på gjennomsnittlig syv dager. Til sammenligning har de fleste av dagens løsninger en oppholdstid i reaktoren på 21-30 dager.

Les adskillig mer i Kretsløpets papirutgave nr 6-2016