kretslopet-bladlogo-387-90

Grunnsteinen på plass for Nord-Europas største biogassanlegg

Wollan Sandberg og LienAdministrerende direktør i Biokraft AS, Håvard Wollan i samtale med de to statsrådene som avduket grunnsteinen, fiskeriminister Per Sandberg og olje- og energiminister Tord Lien.Tirsdag ble grunnsteinen til Biokrafts nye biogassanlegg på Skogn lagt ned av olje- og energiminister Tord Lien og fiskeriminister Per Sandberg.

Skjønt lagt ned, og lagt ned. Det var nok en truck eller en kran som hadde plassert den, og Lien og Sandberg ville hatt store problemer med å rikke den, også om statsminister Erna Solberg hadde hjulpet til som planlagt. Men den massive grunnsteinen ble avduket og signert av de to nevnte statsrådene.
Byggeprosessen har allerede pågått i et år og er således midtveis i tid, anlegget skal stå ferdig før jul 2017. Det bygges inntil Norske Skogs papirfabrikk på Skogn og vil ha sitt råstoff fra denne fabrikken og fra avfall fra fiskeoppdrett. Slik drar man nytte av infrastrukturen til Norske Skog og nærheten til råstoffet der.

Dobler norsk kapasitet
Biokrafts fabrikk vil bli Nord-Europas største produksjonsanlegg for flytende biogass, og vil bidra til mer enn en dobling av den norske produksjonskapasiteten. Det første året skal det produseres 12,5 millioner normalkubikkmeter, et volum som etter hvert skal fordobles.
Det at biogassen skal leveres som LBG, altså flytende biogass, gjør at produktet får større rekkevidde og et større marked. Den vil kunne brukes til ferger og tungtransport i tillegg til de transportmidlene som bruker annen biogass. Det er AGA som skal kjøpe og distribuere gassen, fortalte administrerende direktør Håvard Wollan i Biokraft AS.
Nakstad Traaseth WollanEnova har støttet prosjektet med 82 millioner kroner. Her er Enova-direktør Nils Kristian Nakstad sammen med direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth og Biokraft-direktør Håvard Wollan ved den signerte grunnsteinen.De største eierne i Biokraft AS er Scandinavian Biogass og TrønderEnergi. Anlegget bygges med betydelig støtte fra Enova og er ellers finansiert med privat kapital og lån.

– Trenger avgifter på fossilt
Olje- og energiminister Tord Lien la vekt på at Norges store utfordring i tillegg til å redusere utslippene er å skape nye lønnsomme arbeidsplasser. – For å klare å koble den kulturen og kompetansen vi har i Norge med de fornybare ressursene vi ikke bruker fullt ut, for å skape verdier i markedet i framtida, må vi se at avgifter er en del av dette, sa han. Og innrømmet at han ikke er like glad i å snakke om avgifter som ZERO-leder Marius Holm som nettopp hadde forfektet at avgifter på fossilt må på plass. – Men det er nok sånn. Og ikke minst trenger vi satsing på forskning og utvikling støttet av Staten, men drevet fram av industrien. Og vi må bruke bruke virkemidlene våre, som Enova som også har støttet dette anlegget, sa han.

Topptungt tross statsministerfravær
Budsjett-trøbbelet for regjeringen gjorde at statsminister Erna Solberg i siste liten meldte forfall fra arrangementet på Skogn hvor også regjeringens bioøkonomistrategi ble lagt fram. Det samme gjorde leder for Energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen. Det var likevel så tett mellom samfunnstoppene på Skogn denne dagen at ordføreren i Levanger, Robert Svarva, ga opp å nevne dem. – Når du er ordfører og skal snakke til en slik forsamling, skal du begynne med å henvende deg til statsrådene. Men skulle jeg fortsatt med å nevne opp alle de andre, så hadde jo formiddagen gått. Dette viser hvilken betydning det som foregår her i dag har, sa han.