kretslopet-bladlogo-387-90

Norsk Gjenvinning bygger tørkeanlegg for matavfall i Hordaland

Norsk Gjenvinning KnarrevikDet er her på Norsk Gjenvinnings anlegg i Knarrevik på Sotra at det nye tørkeanlegget for matavfall nå installeres.– Etter en grundig prosess har vi kommet til at den beste løsningen for matavfall i Hordaland er tørking og transport over fjellet til eksisterende biogassanlegg, sier Thomas Mørch, ansvarlig for forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning.

– Mange av våre kunder på Vestlandet har lenge vært misfornøyd med at matavfallet stort sett går til forbrenning hos BiR. Men å etablere biogassanlegg i et område der det ikke er noen etterspørsel etter bioresten har vi vurdert som lite aktuelt. Vi har derfor landet på at vi kverner og tørker ned matavfallet for så å frakte det til en av de etablerte biogassaktørene. Gjennom denne prosessen reduseres volum og vekt med rundt 80% og tørrstoffet blir både lagringsdyktig og enkelt å transportere, forteller Mørch.
Tørkeanlegget, som skal være operativt fra april, installeres på Norsk Gjenvinnings anlegg i Knarrevik på Sotra. Det leveres av vestfoldbedriften Multivector, som tidligere har levert mange mindre tørkeanlegg for matavfall, for eksempel til bruk på cruiseskip. Men anlegget til Norsk Gjenvinning er betydelig større enn de bedriften hittil har levert, med en kapasitet på to tonn pr time, eller rundt 10 000 tonn årlig.

Thomas Mørch Thomas Mørch, leder for forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning, mener tørking og transport av matavfall både er en miljøvennlig og god løsning.Kverning og tørking av to tonn matavfall i timen er imidlertid en energikrevende prosess. Transport av det såkalte tørrstoffet fra Sotra til for eksempel Tønsberg krever også noe, selv om det naturligvis understrekes at det dreier seg om returtransport. Mørch mener likevel at denne løsningen gir en solid klimagevinst. – Vi har fått Østfoldforskning til å vurdere denne løsningen opp mot dagens, altså forbrenning. Gitt at biogassen oppgraderes og benyttes til drivstoff gir vår løsning en klimagevinst på hele 515 kg CO₂ pr tonn ferdig tørket matavfall, i tillegg til ressursgevinsten ved tilbakeføring av bioresten til jordbruket sier Mørch.