kretslopet-bladlogo-387-90

Flere matsentraler på trappene

Cristiano Aubert AKDaglig leder i Matsentralen i Oslo, Cristiano Aubert, satser på å distribuere 2,4 millioner måltider i år, mot 2,1 millioner i fjor. I Norge har vi til nå bare hatt én matsentral, nemlig Matsentralen i Oslo, og det har begrenset mulighetene til å distribuere ut overskuddsmat fra butikker og engrosledd til de som trenger det. Nå er flere nye matsentraler under etablering eller i det minste planlegging.

På den nordiske konferansen for forebygging av matsvinn som ble holdt i regi av Nordisk ministerråd denne uken, fortalte daglig leder ved Matsentralen i Oslo, Cristiano Aubert, at det allerede er åpnet en matsentral i Bodø, med en litt annen tilnærming enn den i Oslo. Man er også i gang i Tromsø og planlegger å åpne i løpet av andre eller tredje kvartal. I Bergen åpner en matsentral rett over sommeren. Og i Trondheim er håpet at en sentral åpner i løpet av året. Prosjekter er også startet i Stavanger og på Sørlandet, kunne Aubert fortelle.
Aubert nevnte også planene om å få på plass en nasjonal organisasjon, «Matsentralen Norge». –Vi trenger en nasjonal organisasjon som kan ha en koordinerende rolle og sikre at alle matsentralene følger det samme regelverket innenfor matsikkerhet osv. Det er også enklere dersom man har en nasjonal enhet som kan kommunisere med de profesjonelle samarbeidspartene i dagligvarebransjen og med myndighetene, sa han. Han hadde også et håp om at organsisasjonen skal kunne jobbe med finansiering. Målet er at Matsentralen Norge skal være på plass før sommeren.
For å drifte en matsentral, trengs det jo noe penger. En drøy million i året, anslo Aubert. Og fram til nå har Matsentralen vært drevet som et prosjekt og søkt støtte fra ulike fond og stiftelser. En av de 2,6 stillingene Matsentralen har på lønningslista har i stor grad vært brukt til å sende inn søknader og dokumentere pengebruken overfor donorene. – Men det er ikke slik vi ønsker å bruke arbeidskraften hennes, og vi ønsker oss mer stabil finasniereing nå som vi går over fra prosjektfasen til mer løpende drift, fortalte Aubert.
Ole Jørgen Hansen fra Østlandsforskning var også bidragsyter på konferansen. Han presenterte resultater fra det nordiske prosjektet «Food redistribution in the Nordic region». Der konkluderte man blant annet med at nasjonale matsentraler er viktige for å kunne etablere og operere et system for omfordeling av matvareressursene i samfunnet. En av anbefalingene i dette prosjektet var at myndighetene burde støtte matsentraler med faste bidrag som en del av de sosiale og miljømessige tjenestene.
Også Aubert var inne på at det er en god måte for lokale myndigheter å sikre at folk som trenger det får nok mat. – Vi utnytter ressursene så effektivt vi klarer, og har i år en forbedring fra 12-gangen til 16-gangen. En donasjon på 10 euro til oss tilsvarer nå 160 euro i mat, opplyste han.