kretslopet-bladlogo-387-90

Ny generasjon trailere kan kjøre på flytende biogass

Gassdrevne trekkvognerBåde Scania og Iveco hadde fått gassdrevne trekkvogner til Youngstorget for å vise at disse faktisk er klare for markedet.Flere produsenter av tyngre kjøretøyer lanserer nå modeller som kan tankes opp med flytende biogass. Det øker rekkevidden betraktelig og gir tungtransporten et godt fossilfritt alternativ.

Det var på et seminar med tittelen "De første 100" i Oslo 9. mai at Scania og Iveco viste fram sine nye gassdrevne trekkvogner. Arrangementet var et samarbeid mellom Zero, Smart Green Region, Biokraft og AGA. Smart Green Region er et såkalt interregprosjekt der et av målene er å etablere en fossilfri vei mellom Trondheim og Sundsvall. Og tittelen spiller på at man må få et visst antall brukere for å få til marked og distribusjon av biogassen som før året er omme skal produseres i strie strømmer på Skogn.

De nye trekkvognene har fått motorer som er konstruert spesielt for gassdrift. Det gir en rekkevidde på 150 mil og en langt bedre effektkurve enn gassdrevne motorer har hatt hittil. Det er rett og slett snakk om kjøretøyer som godt tåler sammenligning med dagens dieselbiler, men som har store miljøfordeler både når det gjelder CO₂, partikkelutslipp og støy. Dessverre er prisen også noe høyere, det ble antydet 20-25%, noe som så vidt vi skjønner betyr 250-300 000 kroner for en ny trekkvogn.
Wollan ved gasstankHåvard Wollan, direktør i Biokraft, konstaterer fornøyd at de nye bilene har plass til mye av den flytende biogassen han snart kan levereFlere av de som hadde ordet mente Enova burde komme opp med en støtteordning som utlignet denne forskjellen og Rune Holmen derfra sa de arbeidet med nye ordninger. Bjørn Malm fra Tine ville gjerne ha et ord med i laget når disse skulle utformes, men han konstaterte at teknologien nå var moden og forkynte at selskapet ville sette inn 30 biogassdrevne biler "i første omgang", dersom distribusjon og øvrige rammebetingelser var på plass.

Håvard Wollan, direktør i Biokraft, omtalte nå fabrikken som reiser seg på Skogn som verdens største produsent av flytende biogass og var altså ikke bekymret for tilgangen på gass. I løpet av året vil 12,5 millioner normalkubikkmeter biogass produseres ved fabrikken, et volum som etter planen raskt skal fordobles.