kretslopet-bladlogo-387-90

Norsk Gjenvinnings tørkeanlegg for matavfall er demontert og fjernet

Norsk Gjenvinning KnarrevikDet var her ved Norsk Gjenvinnings anlegg i Knarrevik på Sotra at tørkeanlegget for matavfall ble installert.Tørkeanlegget i Knarrevik på Sotra, som skulle tørke ned matavfall fra næringslivet på Vestlandet for transport til biogassanlegg, fungerte ikke etter forutsetningene. Norsk Gjenvinning overtok aldri maskinen og leverandøren, selskapet Multivector Industries, er konkurs. Anlegget ble overtatt av Danske Bank og er nå demontert og fjernet. 

Etableringen av tørkeanlegget kom fordi noen av Norsk Gjenvinnings kunder på Vestlandet ikke var fornøyd med at matavfallet stort sett gikk til forbrenning hos BiR. Spesielt COOP skal ha presset på for en annen løsning og i november 2016 inngikk Norsk Gjenvinning en landsdekkende avtale med kjeden, den omfattet matavfallet fra alle de 650 butikkene, rundt 12 000 tonn årlig. Forutsetningen var dette avfallet ikke skulle brennes, men gå til produksjon av biogass og biogjødsel. Anlegget i Hordaland ble oppgitt å være et sentralt element for å få denne avtalen plass, opplegget var å redusere avfallets volum og vekt med rundt 80 prosent, før transport til biogassanlegg på Østlandet. Dette prosjektet ble til og med kåret til "Vestlandets beste matidé" i ekteparet Stordalens konkurranse Local EAT Award i 2016.

Thomas MørchInnovasjonssjef Thomas Mørch i Norsk Gjenvinning sier de nå vurderer nye løsninger for å få en effektiv logistikk på matavfallet fra Vestlandet. Men så viste det seg altså at skinnet her ble solgt litt for tidlig. Tørkeanlegget fra Vestfoldbedriften Multivector leverte ikke i nærheten av den annonserte kapasiteten på to tonn pr time. Denne bedriften har levert mindre tørkeanlegg i mindre skala, blant annet til cruiseskip og hoteller, men den kraftig oppskalerte utgaven fungerte altså ikke. Og siden den nye maskinen var skilt ut i et eget datterselskap, Multivector Industries, ble dette slått konkurs da Norsk Gjenvinning ikke ville overta anlegget. – Teknologien fungerte ikke slik den skulle og kapasiteten var i tillegg langt fra det som var forespeilet. Vi overtok aldri maskinen, og da leverandøren gikk konkurs ble det mye fram og tilbake. Leverandørens bank overtok anlegget, som nå er demontert og fjernet. Vi har brukt mye ressurser og tapt tid på denne prosessen, sier Thomas Mørch, innovasjonssjef i Norsk Gjenvinning, til Kretsløpet. Han understreker at matavfallet fra COOP likevel fraktes over fjellet og går til biogassproduksjon, slik kontrakten forutsetter. – Vi vurderer nye løsninger for matavfallet fra Vestlandet – også tørketeknologi, da dette fortsatt er relevant for å sikre effektiv logistikk og avsetning til biogassanlegg på Østlandet – men jeg kan ikke si så mye konkret om det ennå, sier Mørch.
I Danske Bank sier Jan Inge Hafstad at anlegget var leaset og dermed ble overtatt av banken ved konkursen. Han bekrefter at det er demontert og fjernet, men vil ikke kommentere salgsprosessen eller anleggets videre skjebne.