kretslopet-bladlogo-387-90

Verdens største i gang

pning BiokraftSkognErna Solberg åpner biogassanlegget flankert av gründerne Håvard Wollan og Marianne Langvik. Til venstre Biokrafts styreleder Matti Vikkula fra Scandinavian Biogas. Til høyre Levangers ordfører Robert Svarva og Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi. I bakgrunnen oppgraderingsanlegget for gass som ble satt i drift to dager tidligere. Foto: Thor Nielsen. Biokrafts anlegg for produksjon av flytende biogass ble åpnet av Erna Solberg 2. september. Og nå produserer anlegget rundt 1000 normalkubikkmeter (Nm3) gass i timen og det hentes flytende biogass med tankbil nesten hver dag. 


Det har vært en lang vei fram for Biokraft, det er ni år siden selskapet ble etablert. Men da den konkurrerende naturgassen ble ilagt veiavgift i 2015 og selskapet Scandinavian Biogas ble majoritetseier kunne spaden gå i bakken. Og nå er det investert nærmere en halv milliard i anlegget som hovedsakelig fôres med den energirike fraksjonen død laks fra oppdrettsbransjen, som fraktes til anlegget i båt og pumpes direkte inn. Dette suppleres med slam og avløpsvann fra den nærmeste naboen, papirfabrikken Norske Skog Skogn og denne miksen gir grunnlag for en produksjon på 12,5 millioner Nm3 biogass årlig, noe som tilsvarer like mange liter diesel. Og råstoff er det visst nok av, det arbeides allerede med en linje to som etter planen skal sørge for fordobling av produksjonen allerede i 2020. Og til forskjell fra andre biogassanlegg i landet er det energisalg som skal stå for inntektene.

– Vi har en kostnad på råstoffet vårt, sier gründer og direktør Håvard Wollan.


Les betydelig mer og portrettintervju med Wollan i Kretsløpets neste papirutgave.

Håvard WollanHåvard Wollan mener etterspørselsveksten for flytende biogass er god og satser på en rask fordobling av produksjonen på Skogn.