kretslopet-bladlogo-387-90

Landets første fyllestasjon for flytende biogass åpnet

Elvestuen og BergOla Elvestuen og Lan Marie Berg er mer enn klare til å starte fyllingen av flytende biogass på den nye stasjonen.– Dette er sirkulær økonomi i praksis. Vi leverer oksygen til oppdrettsbransjen og får flytende biogass tilbake, sa John Melby fra AGA da landets første fyllestasjon for dette drivstoffet ble åpnet på Furuset 4. desember.

Det vanket mange gode og store ord både fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen og Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg under åpningen av stasjonen, som altså skal forsynes med flytende gass fra Oslo kommunes eget anlegg på Romerike og fra Biokraft på Skogn. – Dette er et viktig bidrag til vårt arbeid med å gjøre transportsektoren helt fossilfri. Jeg er glad for å høre at det er konkrete planer om å etablere et nettverk av slike stasjoner. Jeg tar med meg dette når jeg drar til klimatoppmøtet i Katowice søndag, sa Elvestuen. Da hadde Melby allerede fortalt at den neste stasjonen vil bli åpnet i Halden i april, deretter står Trondheim for tur. AGA har allerede 19 fyllestasjoner for komprimert biogass, men dette er altså den første for den mer energitette flytende biogassen.

Lan Marie Berg sa at dette var en av mange morsomme dager på jobben. Tungtransporten utgjør hele 20 prosent av hovedstadens klimautslipp, som det altså er vedtatt skal reduseres med 50 prosent i perioden 2016-2020. Fra 2015-16 var reduksjonen 8 prosent, kunne hun meddele. Berg pådro seg applaus fra forsamlingen med opplysningen, da hun fortalte at sekretariatet for Oslopakke 3 har fått beskjed om å vurdere fritak i bomringen også for biogasskjøretøyer.

John Melby AGAJohn Melby fra AGA med en av de relativt få kjøretøyene som foreløpig kan bruke drivstoffet fra den nye stasjonen. – Men det vil veldig snart bli adskillig flere, forsikrer han.John Melby sa til Kretsløpet at fyllestasjonen på Furuset har kostet 16 millioner kroner, hvorav Enova har bidratt med tre millioner. Noen kø foran stasjonen kan ikke påregnes med det første, det finnes foreløpig bare 20 kjøretøyer i daglig drift som bruker flytende biogass. Men dette mener Melby vil endre seg raskt. – Det er nå ti aktører som enten har kjøpt eller bestilt biler bygd for flytende biogass, det vil ikke ta lang tid før de første hundre bilene er på plass, sier han.

Og en av årsakene til dette er at produsentene av tyngre kjøretøyer nå for alvor satser på denne løsningen. – Vi har utviklet en helt ny 450 Hk motor for gass, med samme effekt og dreiemoment som de beste dieselmotorene. Denne monterer vi nå blant annet inn i busser, som da vil få en rekkevidde på 100 mil, sa John Lauvstad, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Norsk Scania.