kretslopet-bladlogo-387-90

Lindum fikk millionbot fra Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet har ilagt Lindum as en bot på 3,9 millioner for brudd på Konkurranseloven. Saken dreier seg om samarbeid med en annen aktør ved inngåelse av en kontrakt om transport av kloakkslam i Bergen.

Les mer …

Nye Mjøsanlegget i full drift

Også matavfallet fra store deler av Hedmark og Oppland blir nå til biogass av drivstoffkvalitet. Det nye Mjøsanlegget på Lillehammer er i all hovedsak ferdig og fungerer som det skal, og snart blir det offisiell åpning.

Les mer …

Mesteparten av biogassen fakles ved RBA

Tre år etter at Romerike Biogass (RBA) startet opp fungerer fortsatt ikke produksjonen av flytende biogass – LBG. Resultatet er at store deler av produksjonen fra anlegget på Nes blir faklet.

Les mer …

Produserer biogass på en uke

Firmaet Antec Biogas mener at deres egenutviklede reaktor vil revolusjonere biogassproduksjon. Nylig ble selskapet tildelt prisen Bioenergy Innovation Award 2016, for sitt utviklingsarbeid.

Les mer …

Erna åpnet Den magiske fabrikken

Statsminister Erna Solberg tok seg tid til både omvisning på anlegget og paneldiskusjon da Den magiske fabrikken ble pompøst åpnet 13. september. De gode ordene satt løst og en utvidelse av anlegget ble nå presentert som mer enn planer.

Les mer …

Kontaktforum for biogass omsider etablert

Som noen vil huske la regjeringen fram sin såkalt tverrsektorielle biogasstrategi i oktober 2014. Blant tiltakene som ble varslet her var etablering av et kontaktforum for biogass. Dette hadde sitt første møte i Miljødirektoratet 11. desember – 16 måneder etter at strategien ble lagt fram.

Les mer …

HRAs biodrivstoffanlegg åpnet

En ny linje for biogassprodusjon og et hypermoderne anlegg for oppgradering og komprimering av gassen ferdigstilles på Trollmyra i Jevnaker i disse dager.

Les mer …

Halvparten så mye matkasting i Finland

Mens hver innbygger i Norge kaster 50 kg mat årlig i husholdningsavfallet er tilsvarende mengde i Finland under det halve, om vi skal tro tallene som ble presentert på ForMat-konferansen.

Les mer …