kretslopet-bladlogo-387-90

Nye Mjøsanlegget i full drift

Også matavfallet fra store deler av Hedmark og Oppland blir nå til biogass av drivstoffkvalitet. Det nye Mjøsanlegget på Lillehammer er i all hovedsak ferdig og fungerer som det skal, og snart blir det offisiell åpning.

Les mer …

Mesteparten av biogassen fakles ved RBA

Tre år etter at Romerike Biogass (RBA) startet opp fungerer fortsatt ikke produksjonen av flytende biogass – LBG. Resultatet er at store deler av produksjonen fra anlegget på Nes blir faklet.

Les mer …

Et veldedig klimatiltak

matsentralenOm vi klarer å halvere matsvinnet i Norge vil det alene føre til at vi oppfyller landets Kyoto-mål. Samtidig er det mer enn 10 000 mennesker bare i Oslo og omegn som mottar hjelp i form av gratis mat. Matsentralens oppgave er å være et bindeledd mellom dem som må betale for å bli kvitt mat og de som virkelig trenger den, sier daglig leder Gjermund Stormoen.

Les hele artikkelen i utgave 1-2014.

Billig naturgass truer biogassanlegg på Skogn

2013-6-biogass-sognI løpet av 2010 og 2011 ble nesten 200 gassbusser satt i drift i Trondheim – på naturgass i påvente av at biogass skulle bli tilgjengelig. Men å er naturgassen så billig at en overgang til biogass vil koste 30-35 millioner kroner i året. Dermed har fylkeskommunen fått kalde føtter og dette truer nå realiseringen av et stort biogassanlegg på Skogn.

Les mer …

Kontaktforum for biogass omsider etablert

Som noen vil huske la regjeringen fram sin såkalt tverrsektorielle biogasstrategi i oktober 2014. Blant tiltakene som ble varslet her var etablering av et kontaktforum for biogass. Dette hadde sitt første møte i Miljødirektoratet 11. desember – 16 måneder etter at strategien ble lagt fram.

Les mer …

HRAs biodrivstoffanlegg åpnet

En ny linje for biogassprodusjon og et hypermoderne anlegg for oppgradering og komprimering av gassen ferdigstilles på Trollmyra i Jevnaker i disse dager.

Les mer …

Halvparten så mye matkasting i Finland

Mens hver innbygger i Norge kaster 50 kg mat årlig i husholdningsavfallet er tilsvarende mengde i Finland under det halve, om vi skal tro tallene som ble presentert på ForMat-konferansen.

Les mer …

Avventer positivt vedtak

2013-6-haavard-wollanHåvard Wollan er daglig leder i Biokraft. Han forteller at de har inngått byggekontrakter, fått utslippstillatelse og gjort avtaler med investorer og banker. Men før byggingen starter må de ha sikkerhet for at de har avsetning på gassen.

Les mer …

Lysning for Ecopro

2013-5-Tore-floan– Vi har slitt voldsomt. Men nå har vi fått orden på forbehandlingen og ser ut til å få et positivt resultat for 2013, fortalte Tore Fløan, som har vært daglig leder på Ecopro det siste året. Men eierkommunene betaler nå svimlende 2300 kroner pr tonn for å levere matavfall til biogassanlegget i Verdal.

Les mer …

Flere artikler …