kretslopet-bladlogo-387-90

Et veldedig klimatiltak

matsentralenOm vi klarer å halvere matsvinnet i Norge vil det alene føre til at vi oppfyller landets Kyoto-mål. Samtidig er det mer enn 10 000 mennesker bare i Oslo og omegn som mottar hjelp i form av gratis mat. Matsentralens oppgave er å være et bindeledd mellom dem som må betale for å bli kvitt mat og de som virkelig trenger den, sier daglig leder Gjermund Stormoen.

Les hele artikkelen i utgave 1-2014.

Billig naturgass truer biogassanlegg på Skogn

2013-6-biogass-sognI løpet av 2010 og 2011 ble nesten 200 gassbusser satt i drift i Trondheim – på naturgass i påvente av at biogass skulle bli tilgjengelig. Men å er naturgassen så billig at en overgang til biogass vil koste 30-35 millioner kroner i året. Dermed har fylkeskommunen fått kalde føtter og dette truer nå realiseringen av et stort biogassanlegg på Skogn.

Les mer …

Snart drivstoff fra RBA

Avdelingsdirektør Nils Finn Lumholdt i Energigjenvinningsetaten kunne vise deltagerne på Avfall Norges seminar for biologisk behandling et Romerike Biogassanlegg (RBA) i drift, der oppgraderingen til flytende biodrivstoff (LBG) er rett rundt hjørnet. Med bygging av en ekstra prosesstank og en lagertank for flytende gjødsel er totalkostnaden for anlegget nå 570 millioner kroner.

Les mer …

Avventer positivt vedtak

2013-6-haavard-wollanHåvard Wollan er daglig leder i Biokraft. Han forteller at de har inngått byggekontrakter, fått utslippstillatelse og gjort avtaler med investorer og banker. Men før byggingen starter må de ha sikkerhet for at de har avsetning på gassen.

Les mer …

Lysning for Ecopro

2013-5-Tore-floan– Vi har slitt voldsomt. Men nå har vi fått orden på forbehandlingen og ser ut til å få et positivt resultat for 2013, fortalte Tore Fløan, som har vært daglig leder på Ecopro det siste året. Men eierkommunene betaler nå svimlende 2300 kroner pr tonn for å levere matavfall til biogassanlegget i Verdal.

Les mer …