27. mai, 2021

Gjenvinningsaktøren Geminor mottar 10,9 millioner kroner fra Innovasjon Norge som tilskudd i planleggingen av et sorterings- og forbehandlingsanlegg for plastavfall

25. mai, 2021

Direktoratet for byggkvalitet kom 20. mai med sin nye digitale veileder for ombruk av byggevarer. Den skal hjelpe byggenæringen å

12. mai, 2021

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 11. mai og regjeringen foreslår å sette av 150 millioner til oppryddingsarbeidet av det

12. mai, 2021

Kun 24 prosent av plastavfallet vårt blir gjenvunnet. Andelen må dobles, og Handelens Miljøfond har kartlagt hva som må til.

12. mai, 2021

Nissan, Eco Stor, Norsk Gjenvinning og Agder Energi har signert en intensjonsavtale med formål å utvikle en forretningsmessig sirkulærøkonomi knyttet

10. mai, 2021

Handelens Miljøfond lyser ut opp til 10 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til å akselerere etableringen av finsorteringsanlegg

10. mai, 2021

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har akkreditert fagskoleutdanningen «Bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter». Norge blir derved

6. mai, 2021

Norges gjeveste miljøpris går i år til Pippip Ferner, for hennes kreative innsats og engasjement i kampen mot marin forsøpling.

4. mai, 2021

Denne uken ble en plattform som skal effektivisere handelen med industrielle plastfraksjoner lansert. Her kan foretak kjøpe og selge gjenvunnet

30. april, 2021

Rasmus Hansson har siden november 2018 vært daglig leder i Handelens Miljøfond. Fra og med fredag 30. april 2021 kl

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE