1. Innledning

Disse vilkår og bruksbetingelsene er laget for å sikre deg som bruker og oss som tilbyder at det skal praktiseres sikkerhet og rimelighet i kundeforholdet. Denne utgivelsen er i samarbeid med Media Digital sin nye Digital Magasin-produktet og tilbyr en enkel løsning for lesere av denne utgivelsen å ha tilgang til fra internett.

  1. Produkt og tilgang

Kjøp av Digital utgave av magasinet med tilgang til å lese det på pc, nettbrett, mobil og andre enheter med nettleser.

Tilgang til å lese bladet lages under betalingsprosessen under «Innloggingsinformasjon» og brukes deretter til å ha tilgang til utgivelser. Brukernavn og passord kan endres underveis.

Utgiver har også mulighet til å tilby dette som en App både på Android og Itunes. Her gjelder samme innlogging som på internett.

  1. Varighet og oppsigelse

Avtalende er løpende til den sies opp av en av partene. Produktet aktiveres fra det tidspunktet den blir betalt og varer ut den perioden utgiveren har angitt under betalingsprosessen.

  1. Angrerett

Det er 14 dagers angrerett etter at abonnementet er bestilt.
Kontakt kundeservice dersom du ønsker å heve kjøpet.

  1. Reklamasjon

Ved reklamasjon må du henvende deg til kundeservice.
Abonnementet kan da stoppes slik at det ikke videreføres etter den betalte perioden.

  1. Betaling og transaksjoner

De betalings/transaksjonsalternativer som aksepteres fremgår av den enkelte tjeneste. Media Digital AS benytter tredjepartsleverandør(er) til å gjennomføre betalingstransaksjoner. Om du gjennomfører et kjøp med kort/kredittkort (VISA, MasterCard) vil kortopplysninger bli lagret sikkert og kryptert hos en av vår(e) leverandør(er) av betalingstjenester. Disse opplysningene vil ikke bli utlevert til noen tredjepart. Gebyr tillegges kun om det tydelig fremgår av tjenesten. Ved kort/kredittkortbetaling regnes transaksjonstidspunktet som oppstart for periode bruker har kjøpt tilgang til, med mindre tjenesten indikerer noe annet.

Betalingen går direkte til utgiveren hvor Media Digital AS har hverken innsikt eller noe med det å gjøre. Alle henvendelser vedrørende betaling retter seg til utgiveren.

  1. Kundeservice

Dersom du skulle få problemer med nedlasting av magasinet kan Media Digital AS kontaktes på mail: kontakt@mediadigital.no. Generelle spørsmål om abonnementet, fakturering o.l. henvendes til Kundeservice
for Kretslopet ; tlf  23 36 58 50 / e-mail post@kretslopet.no

  1. Immaterielle rettigheter

Funksjonaliteten i Digital Magasin AS er kopibeskyttet og kan ikke kopieres eller videreselges.

  1. Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Oslo Tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.