Farlig avfall

28. mai, 2021

NOAH Solutions as sendte 25. mai søknad til Miljødirektoratet om tillatelse til å forlenge behandlingen av uorganisk farlig avfall på

10. mai, 2021

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har akkreditert fagskoleutdanningen «Bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter». Norge blir derved

23. februar, 2021

Miljødirektoratet varsler en mer restriktiv holdning i et brev til importørene av uorganisk farlig avfall til sluttbehandling. Slik import fra

15. februar, 2021

Miljødirektoratet øker gebyret virksomheter må betale for å deklarere farlig avfall, fra åtte til 15 kroner per tonn. – Vi

28. januar, 2021

Institutt for energiteknikk (IFE) har inngått en avtale verd 138 millioner kroner med det svenske selskapet Studsvik. Den innebærer at

K +

6. januar, 2021

Det skriver Innherred.no. I et brev Miljødirektoratet har sendt til Norske Skog på Skogn varsler de at undersøkelsene viser at det

8. desember, 2020

Med 57 kg EE-avfall pr husholdning i 2019 ligger Norge på toppen av lista over 39 europeiske land, nederst ligger

27. november, 2020

Hele 17 av 41 kontrollerte eksportforsendelser ble stoppet fordi de inneholdt avfall og ikke brukte produkter. Fem av disse inneholdt

K +

20. november, 2020

De 15 anleggene som rapporterer til Avfall Norges benchmarking for avfallsforbrenning rapporterte mottak av 1,582 millioner tonn avfall i 2019.

K +

18. september, 2020

NOAH har beregnet at det kan tas i mot farlig avfall på Langøya fram til 2030, gitt at de nødvendige

Les siste utgivelse
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE