Ledig stilling:

Norsk Skogbruk er et uavhengig fagblad for skog- og trenæringen som dekker skogbruk, skogindustri og bioenergi. Kretsløpet er et uavhengig fagblad for avfall- og gjenvinningsbransjen. Begge bladene følger redaktørplakat og vær-varsomplakaten og er medlemmer av Fagpressen. Fagbladene kommer ut både digitalt og i papirform – Norsk Skogbruk 11 ganger i året og Kretsløpet seks. I tillegg produseres digitale nyhetsbrev. Fagbladene eies av den ideelle organisasjonen Det norske Skogselskap. Det norske Skogselskap har til formål å synliggjøre skogens mangesidige betydning. Organisasjonen arbeider prosjektbasert som brobygger mellom skognæringen og allmennheten for å kommunisere hvordan aktivt skogbruk kombineres med friluftsliv og miljøhensyn. Barn og unge er en særlig viktig målgruppe.

 

Vi søker:

 

Journalist i Norsk Skogbruk og Kretsløpet

Da vår mangeårige medarbeider Johs Bjørndal trapper ned sin innsats til sommeren, trenger vi nye krefter i redaksjonen. Arbeidet vil innebære å produsere artikler til begge fagbladene. (Arbeidet i redaksjonen vil kombineres med rundt 40% arbeid for Det norske Skogselskap.)

 

Kvalifikasjoner:

– du har fagkunnskap om skogbruk eller avfall og gjenvinning – gjerne begge deler

– du har fagkunnskap og erfaring med kommunikasjonsarbeid

– du skriver og kommuniserer godt

– du tar gode bilder

– du er utadvendt, nysgjerrig og gjerne litt kreativ

– du arbeider selvstendig

– du må ha egen bil – noe reising må påregnes

 

Vi tilbyr:

– godt arbeidsmiljø

– spennende og varierte arbeidsoppgaver

– anledning til å få en unik oversikt og kontakter i to næringer som har stor betydning for det grønne skiftet

– lønn etter avtale

  

Redaksjonen har kontor i hjertet av Oslo i Wergelandsveien 23B og består av to redaktører og en journalist (to med deg), samt uttegner, salg- og markedsføringsmedarbeider og teknisk ansvarlig. Vi er samlokalisert med Det norske Skogselskap og Fylkesskogselskapet i Oslo og Akershus. Alle er en del ute i felt og jobber av og til hjemmefra, men vi er også jevnlig på kontoret.

 

Søknad sendes til:  post@norsk-skogbruk.no

Søknadsfrist: 10. mai.

Ønsket oppstart: 1. september.

Kontakt: Line Venn (redaktør i Norsk Skogbruk) tlf. 93097133
eller Astri Kløvstad (redaktør i Kretsløpet) tlf. 911 95 327

For mer info senorsk-skogbruk.no – kretslopet.no – skogselskapet.no

 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE