Om Kretsløpet

Kretsløpet skal være avfalls- og gjenvinningsbransjens viktigste informasjonskilde.

Ansvarlig utgiver er selskapet Kretsløpet AS. Det eies av Det norske Skogselskap.

Bladet er et uavhengig tidsskrift som redigeres i henhold til redaktørplakaten. Redaksjonelle synspunkter er dermed ikke nødvendigvis sammenfallende med eiers.

Kretsløpet er landets eneste spesialmagasin for avfall og gjenvinning. Bladet når beslutningstakere og fagpersonell innen offentlig og privat virksomhet. Avfallsbransjen/gjenvinningsbransjen er i kontinuerlig vekst og utvikling, med en årlig omsetning på godt over 30 milliarder.

Utgiver:

Kretsløpet AS
Wergelandsveien 23B01
67 Oslo
Org. nr. 983 530 133 MVA Foretaksregistereret

Ansvarlig redaktør:

Astri Kløvstad
E-post: astri.klovstad@kretslopet.no
Tlf: 91195327

Daglig leder:

Trond Lohre
E-post: trond.lohre@skogselskapet.no

Abonnement:

Line Dahle
E-post: abo@kretslopet.no
Tlf: 47 31 22 77

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE