Om kretsløpet

Kretsløpets skal være avfalls- og gjenvinningsbransjens viktigste informasjonskilde.

Ansvarlig utgiver er selskapet Kretsløpet AS. Det eies av Grønt Punkt Norge, Avfall Norge, Norsk Industri, Norsk Returmetallforening, COWI AS og Norsk forening for farlig avfall (NFFA).

Bladet er et uavhengig tidsskrift som redigeres i henhold til redaktørplakaten. Redaksjonelle synspunkter er dermed ikke nødvendigvis sammenfallende med utgiverens.

Kretsløpet er landets eneste spesialmagasin for avfall og gjenvinning. Bladet når beslutningstakere og fagpersonell innen offentlig og privat virksomhet. Avfallsbransjen / gjenvinningsbransjen er i kontinuerlig vekst og utvikling, med en årlig omsetning på godt over 20 milliarder.

Utgiver:

Kretsløpet AS
Wergelandsveien 23B01
67 Oslo
Org. nr. 983 530 133 MVA Foretaksregistereret

Ansvarlig redaktør:

Johs. Bjørndal
E-post: jobj@kretslopet.no
Tlf: 915 54 307

Daglig leder:

Trygve Enger
E-post: trygve.enger@skogselskapet.no
Tlf: 23 36 58 50

Abonnement:

scaleit
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE