ad-gif

TOPP NYHETER

K +

Astri Kløvstad

Forbrenningsavgiften tilbake i statsbudsjettet

CO2-avgiften på avfallsforbrenning som regjeringen hadde foreslått, ble som kjent stemt ned i Stortinget da klimameldingen...

13 okt 2021
Johs. Bjørndal

Ny minister – ny plattform

Espen Barth Eide (57) kunne 14. oktober spasere ut på Slottsplassen som ny klima- og miljøminister,...

14 okt 2021

K +

Johs. Bjørndal

Italiensk gjenvinningsgigant kjøper seg inn i Nofir

Det italienske selskapet Aquafil, som tar imot mye av materiellet som Nofir samler inn fra fiskeri-...

11 okt 2021
 • All
 • Annet
 • Annonsørinnhold
 • Avfallspolitikk
 • BA-avfall
 • Debatt
 • Farlig avfall
 • Forsøpling
 • Gjenvinning
 • Innsamling
 • Leder
 • Ombruk
 • Premium
 • Utlandet
 • Våtorganisk
Daglig leder Thomas Gundersen i Fieldata (t.v.) ser fram til å jobbe sammen med Rolf Ovesen i Namdal Ressurs med å få fart på digitaliseringen av renovasjonsbransjen. Foto: Bjørn Tore Næss, Namdalsavisa/NT24.

k +

Annonsorinnhold

NULL METER: Deltager Line Diana Blytt fra Norwaste og den utrettelige utstiller Bjørn Bu er fornøyd med at metersgrensen er opphevet

k +

Annonsorinnhold

MÅLING: Slagget etter gruvevirksomheten har ikke noen vesentlig påvirkning på mennesker og miljø, men noe av materialet overskrider grensen som norske myndigheter har satt for hva som skal regnes som radioaktivt avfall og området skal derfor saneres. Foto: NND.

k +

Annonsorinnhold

Adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen

k +

Annonsorinnhold

Pål Smits har ledet Lindum as siden oppstarten i 1997 og kan konstatere at bedriften er et attraktivt oppkjøpsobjekt.

k +

Annonsorinnhold

Leder-bilde

k +

Annonsorinnhold

Bildet viser ni av 27 produkter Miljødirektoratet kontrollerte. Foto Miljødirektoratet

k +

Annonsorinnhold

Næringsminister Iselin Nybø står sammen med t.v. forskningssjef Lone Ross, NIBIO, som vil koordinere forskningsdelen circWOOD, og t.h. Kristine Nore, OMTRE, som blir prosjektleder for sirkTRE. Foto: Erling Fløistad, NIBIO.

k +

Annonsorinnhold

Salget av Glasopor gjør at direktør Per Annar Lilleng i Sirkel Materialgjenvinning as kan konsentrere seg om best mulig gjenvinning av det han holder i venstre hånd. Foto: Redink.

k +

Annonsorinnhold

I løpet av høsten skal et nytt lager- og logistikkbygg for stå ferdig hos bedriften Lilleseth kjetting på Skarnes i Sør-Odal. Detaljene i returordningen er foreløpig ikke helt på plass. Bildet er fra bedriftens 70-årsmarkering i 2017. Markedssjef Stine Lilleseth nr to fra høyre. Foto: Lilleseth kjetting

k +

Annonsorinnhold

Tall fra Infinitum viser at det ble pantet over 585 millioner flasker i Norge i 2020

k +

Annonsorinnhold

OVERFOKUSERT: Direktør Cecilie Lind i Avfall Norge mente problemet med forsøpling og manglende gjenvinning av plastemballasje får mer oppmerksomhet enn det fortjener. Men hun kom likevel med åtte råd om hvordan vi skal løse det.

k +

Annonsorinnhold

Veilederen er et verktøy for byggherrer, eiendomsbesittere og andre som vil bidra til økt ombruk av byggevarer.

k +

Annonsorinnhold

Både bistandsminister Dag-Inge Ulstein, statsministeren og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn hadde tatt turen til Vindenes på Sotra for å lansere regjeringens plaststrategi.

k +

Annonsorinnhold

FEMÅRINGER: Fra venstre mot høyre Sverre Valde, Guro K. Milli-Solheim, Mirja Ottesen, Eirik Wormstrand og Kristin Runde. Foto: Line Schibstad.

k +

Annonsorinnhold

Det er plastforurensningen i havet som er bakgrunnen for SUP-direktivet og fra og med 1. oktober skal produkter som inneholder plast utstyres med tydelig merking som skal fortelle hvilken fare de utgjør.

k +

Annonsorinnhold

Både eksporten og behandlingen av avfallstrevirke har økt for Geminor. Økningen kommer i de utenlandske markedene, og nå jobber selskapet for å få en felles europeisk kvalitetsstandard for avfallstrevirke. Foto: Geminor

k +

Annonsorinnhold

Regjeringens nasjonale strategi for en grønn, sirkulær økonomi har kommet.

k +

Annonsorinnhold

Hundre timer kurs og en teoretisk eksamen er tilbakelagt for denne gjengen. Nå står praktisk prøve for tur, før yrkestittelen gjenvinningsoperatør kan tas i bruk. F.v. Bjørn Rosenberg (kursholder og foreleser fra Østlandske Gjenvinning), Kai Haug, Renè Teigland-Olsen, Inga Sørensen (daglig leder i SOR IKS), Andreas Bolsrud-Seilfaldet, Ivan Matsson Nyborg, Slawomir Rogozinski, Nina Meiningen, Przemyslaw Tomasz Rogozinski (Dominic), Monica Syversen, Jo-Inge Strand, Roar Lund

k +

Annonsorinnhold

En opplagt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la fram strategien på Herøya, med Rafnes i bakgrunnen.

k +

Annonsorinnhold

NY NESTLEDER: Egil Lorentzen (60) erstatter sin tidligere sjef Erik Osmundsen som nestleder i Avfall Norges styre.

k +

Annonsorinnhold

Kommunikasjonssjef Arnt Erik Pedersen i IRIS Salten takket begeistret for prisen foran to ørneskulpturer som pryder Miljøtorg Vikan.

k +

Annonsorinnhold

Stine Helgeland skal lede LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning fra 1. september. Foto: Marianne Heggenhougen

k +

Annonsorinnhold

Cecilie Lind og Mona Nordhammer Sæther i Avfall Norge ledet den digitale Årskonferansen med stø hånd.

k +

Annonsorinnhold

Miljødirektoratet betalte ut tilskudd til 13 000 båter i 2020. Det er 3 200 flere enn i 2019.

k +

Annonsorinnhold

PLASS TIL MER: Ved å øke fyllingshøyden i Sydbruddet kan Langøya ta imot farlig avfall hele dette tiåret. Hvis miljømyndighetene gir tillatelse…
FOTO: ESPEN BRAATA

k +

Annonsorinnhold

Det er forskjell på kravene til omsetning og salg av byggevarene og kravene til bruk av byggevarer i byggverk. I den nye veiviseren beskrives kravene til omsetning og salg.

k +

Annonsorinnhold

EIER: Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund vil samle kommunens avfallsaktivitet i et selskap.

k +

Annonsorinnhold

Pippip Ferner ble tildelt Gullklypa i forbindelse med Hold Norge Rent-konferansen 2021. Foto Christine Istad

k +

Annonsorinnhold

Johannes Schill og Sammy-Sebastian Tawakkoli har sammen etablert handelsplattformen Atomler for gjenvunnet plastråvare. Foto Atomler/Recycling

k +

Annonsorinnhold

Det bare to år gamle biogassanlegget ved Högbytorp nordvest for Stockholm får ny eier fra 1. juni, dersom myndighetene godkjenner St1 sitt oppkjøp. Med en oppgitt produksjon på 60 Gwh årlig er anlegget blant de største i Sverige. Foto: Apelöga.

k +

Annonsorinnhold

SLÅR SEG SAMMEN: Om de to selskapene er små, så er det kjente fjes i avfallsbransjen som nå søker sammen. Adm. dir, Sonja Rytter i ERP Norge har arbeidet 12 år på Lindum og tre år i Ragn-Sells før hun begynte i ERP Norge for fire år siden.
Thor Christian Wiik Svendsen har holdt på med EE-avfall siden 90-tallet, og arbeidet både i Elretur, ERP, Elkjøp, Recipo og Norsirk før han altså startet eget selskap i 2018.

k +

Annonsorinnhold

GJENBRUK: Fra 1925 til 2020 gjorde treverket nytte som låve i Nord-Odal. I løpet av 2021 bygger elever ved Skarnes videregående skole boligmoduler av det.

k +

Annonsorinnhold

Miljødirektoratet varsler tvangsmulkt på 100.000 kroner dersom de ikke får rapporten fra Norsk Gjenvinning i Porsgrunn innen fristen.

k +

Annonsorinnhold

VOKSER: Om et års tid vil Ecopro i Verdal sette i drift en ny råtnetank som vil mer enn fordoble kapasiteten på utråtning.

k +

Annonsorinnhold

AND THE WINNER IS: Skiftleder Vegard Dahle ved sorteringsanlegget har fisket opp vinnerposen fra matavfallskontaineren og overlater den til ROAF-direktør Synnøve Bjørke.

k +

Annonsorinnhold

«I tråd med Quantafuel's visjon om å bli verdens viktigste bidragsyter til bærekraftig håndtering av plastavfall, er vi nå klare til å rulle ut teknologi og anlegg i hele Europa», skriver Quantauel og illustrerer Prosjekt Esbjerg slik.

k +

Annonsorinnhold

STOLT: Bærekraftsansvarlig Johanne Kjuus i Orkla Foods var glad for anerkjennelsen av sitt utrettelige arbeid for mer gjenvinnbar emballasje.

k +

Annonsorinnhold

Avfallsfyllingen i Botkyrka utenfor Stockholm begynte å brenne i november og brant i månedsvis. Nå er det fare for at det samme kan skje i Laxå. Foto: Alexander Mahmoud

k +

Annonsorinnhold

Seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet og hennes kolleger har gjort unna første runde med vurderinger av det utvidete produsentansvaret. Foto: Johs. Bjørndal

k +

Annonsorinnhold

SELVPLUKK: En god del EE-avfall har forsvunnet ut av systemet på grunn av skjødesløs oppbevaring hos forhandlere. Men nå har Miljødirektoratet utarbeidet forslag til en ny og strengere forskrift som gjør slik oppbevaring forbudt.

k +

Annonsorinnhold

Forbudet mot engangsplast kan medføre at bruken av slike plastartikler reduseres med 1,9 milliarder enheter eller 3.600 tonn årlig i Norge.

k +

Annonsorinnhold

POSELODD: Om innbyggerne i ROAF-kommunene sørger for at matavfallet havner i den grønne posen og skriver navn og nummer på den, har de muligheten til å vinne gavekort på dagligvarer.

k +

Annonsorinnhold

BEWi har lyktes med et gjennombrudd i produksjon av et nytt EPS-produkt i 100 prosent resirkulert byggemateriale.
FOTO: BEWI INSULATION

k +

Annonsorinnhold

REKORDÅR: Etter to magre år for Nofir ble 2020 et rekordår for innsamling og gjenvinning av oppdrettsnøter og annen fiskeredskap. Men daglig leder Øistein Aleksandersen forteller at strengere regler for eksport av plast skaper mye ekstraarbeid. Foto: Nofir.

k +

Annonsorinnhold

Diplom-Is beholder svart som farge på sin emballasje til Royal is. Men det skjer altså ved hjelp av et fargestoff som gjør boksene sorterbare.

k +

Annonsorinnhold

Av det uorganiske farlige avfallet som importeres til Norge er flyveaske fra avfallsforbrenningsanlegg den største fraksjonen.

k +

Annonsorinnhold

DÅRLIG LØSNING: Hundeposer av nedbrytbar plast er ikke noen god idè, ifølge forskerne som nylig har avlevert en rapport til EU-kommisjonen.

k +

Annonsorinnhold

Leder-bilde

k +

Annonsorinnhold

DÅRLIG BETALT: I de nye avtalene aksepterer Grønt Punkt Norge også emballasjeplast samlet inn i fargede poser, men betaler langt dårligere for den enn for plast samlet inn i klare sekker.

k +

Annonsorinnhold

ERFAREN: Rune Moen har plukket fra hverandre og satt sammen utallige elektriske og elektroniske artikler i sin yrkeskarriere.

k +

Annonsorinnhold

Trygve Slagsvold Vedum lover her dyrt og hellig at han skal gjøre det han kan for å redusere kastingen av fullt brukbare kontormøbler.

k +

Annonsorinnhold

Vedum holdt ord
De nye reglene vil gjøre det svært vanskelig å hente ut innlevert EE-avfall uten godkjenning.

k +

Annonsorinnhold

BioBag har levert nedbrytbare matavfallsposer til norske avfallsselskapet i mer enn 20 år. Eierskiftet kommer ikke til å endre på det.

k +

Annonsorinnhold

Siden 2017 har Looping leid ut kvalitetsemballasje. Selskapet vasker og reparerer emballasjen før den leies ut igjen. Lang levetid er nøkkelen. Målet er lavere ressursbruk og mindre avfall. Foto: Looping.

k +

Annonsorinnhold

Strandrydding

k +

Annonsorinnhold

Det har gått tregt med nyetableringer på Follum ved Hønefoss etter at Norske Skog la ned papirproduksjonen der i 2012. Men nå er det godt håp om at det etableres produksjon av biokull på området.

k +

Annonsorinnhold

Ingen synlige tegn til opprydning da Fylkesmannen var på befaring i oktober 2019. Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

k +

Annonsorinnhold

Leder-bilde

k +

Annonsorinnhold

EE-avfall Stock

k +

Annonsorinnhold

KLAR FOR NOE NYTT: Erik Osmundsen synes ni år som konsernsjef i Norsk Gjenvinning holder og vil nå heller drive med noe han ikke kan fra før.

k +

Annonsorinnhold

POSITIV: Hans Petter Karlsen leder 720 ansatte i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune. Han mener det er fornuftig av departementet å gå en runde til med den sirkulære strategien.

k +

Annonsorinnhold

SKIFTER HATT: Erik Osmundsen vil til sommeren fratre som konsernsjef i Norsk Gjenvinning for å gå inn i rollen som styreleder.

k +

Annonsorinnhold

TALSMANN: Jofri Lunde er næringspolitisk sjef for NHO Transport. Hun er kritisk til at virkemidlene for å velge biodrivstoff blir borte. Foto: Eva Storm Hanssen

k +

Annonsorinnhold

Sirkel Glass / Sirkel Glassgjenvinning. Gjenvinn & Vinn i Trondheim. Foto: Ellen Lundring, TRV.

k +

Annonsorinnhold

Illustrasjonen viser kilder til EE-avfall som eksporteres ulovlig fra Norge, og hvilke veier avfallet tar før det ender opp i land utenfor Europa. Illustrasjon: Melkeveien/Miljødirektoratet.

k +

Annonsorinnhold

STØRST PÅ FARLIG AVFALL: Det ble i fjor tatt imot 34 000 tonn farlig avfall ved 11 av landets forbrenningsanlegg. Nær halvparten av denne mengden havnet hos Returkraft, som har enerett på det som samles inn på eierkommunenes gjenvinningsstasjoner. Foto: Jon-Petter Thorsen, Aptum.

k +

Annonsorinnhold

DOBLER: Med dypvannskai og Norske Skog som nabo har Biokraft en strategisk plassering på Fiborgtangen på Skogn. Her får selskapet biprodukter fra industrien og båttransportert råstoff fra oppdrettsnæringen. Foto: Biokraft.

k +

Annonsorinnhold

Leder-bilde

k +

Annonsorinnhold

FRA GASS TIL FAST STOFF: Slik skisseres produksjonsprosessen av karbon nanofiber som i følge Bergen Carbon Solutions er lettere enn plastikk, sterkere enn stål og leder strøm bedre enn kobber.

k +

Annonsorinnhold

Leif-Magne Hjelseng fikk beskjed om å rydde pulten kjapt. Men ingen får vite hvorfor.

k +

Annonsorinnhold

FOR LITE KUNDER: Mjøsanlegget produserer biogass basert på matavfall fra nesten alle innbyggerne på indre Østlandet. Men lokale buss-selskaper har ikke villet prioritere biogass fra anlegget i sine anbud.

k +

Annonsorinnhold

Johannes-crop-1100x847

k +

Annonsorinnhold

God stemning i "studio" etter valgene på Avfall Norges ekstraordinære generalforsamling. Synnøve Bjørkes første oppgave ble en hjertelig avtakking av forgjengeren Berit Pettersen.

k +

Annonsorinnhold

Omsetning av biodrivstoff siste 5 år. Avansert biodrivstoff markert med orange farge.

k +

Annonsorinnhold

GIR IKKE OPP: Jannicke Gerner Bjerkås er tross alt glad for at regjeringen har konkretisert sin støtte, og sier de vil jobbe hardt for å skaffe resten av midlene. – Verden etterspør en løsning for karbonfangst fra avfallsforbrenning, og vi er klare til å vise hvordan det kan gjøres, sier hun.

k +

Annonsorinnhold

Det er plass til mer farlig avfall på Langøya, men da må det ordinære avfallet vike.

k +

Annonsorinnhold

Sirkel Glass - Metallgjenvinning. sirkel.no.

k +

Annonsorinnhold

Leder-bilde

k +

Annonsorinnhold

STRANDRYDDING I SKAUEN: Klima- og miljøminister kan konstatere at vind og springflo har bragt store mengder isopor og annen plast langt inn på land på Jeløya.

k +

Annonsorinnhold

Quantafuel har kjøpt seg inn i bedriften Replast i Kristiansund. Her skal det bli et kombinert anlegg for mekanisk og kjemisk plastgjenvinning. Foto: Quantafuel

k +

Annonsorinnhold

Prosjektlederne Hildegunn Iversen, LOOP (t.v.) og Mona Sæther, Avfall Norge kan med tilfredshet konstatere at de nye symbolene nå er på plass på viktige TINE-produkter.

k +

Annonsorinnhold

Naboene måtte holde seg inne og lukke dører og vinduer da røyken veltet ut fra deponiet på Fitjar. Foto: SIM

k +

Annonsorinnhold

Anders Magnus Løken, director i Deloitte, presenterte potensialer og barrièrer for overgang til sirkulær økonomi på Avfall Norges Sirkulær21-konferanse. Snart kommer også en rapport om virkemidler.

k +

Annonsorinnhold

Forside EE-rapport

k +

Annonsorinnhold

Leder-bilde

k +

Annonsorinnhold

Ralf Schopwinkel (t.h.) i Geminor skal forsyne Quantafuels anlegg i Skive med plastavfall. Product manager Idar Alvestad presenterte opplegget pa Norwaste sin ettars-markering i juni.

k +

Annonsorinnhold

Det blir ingen fullskala CO2-fangst ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud dersom rådene fra den andre kvalitetssikringsrapporten (KS2) blir lagt til grunn.

k +

Annonsorinnhold

Nancy Strand overlater i direktørstolen Avfall Norge til Cecilie Lind 1. august, men fortsetter i organisasjonen.

k +

Annonsorinnhold

Direktør Nancy Strand har endelig fått marsjordre fra styret, om å iverksette en prosess som skal munne ut i et nytt navn for Avfall Norge.

k +

Annonsorinnhold

Fra Fagforum farlig avfall sitt første møte 10. juni. Fra venstre rundt bordet: Bjørn Berg, Horisont Miljøpark IKS, Roar Hansen, NFFA), Marit Lindstad, NFFA, Nancy Strand, Avfall Norge, Renate Heder, Norsk Gjenvinning og Marianne Wiker Stensland, Oslo kommune, REG. Øvrige deltakere på møtet var representert på Teams. Foto: Roy Ulvang.

k +

Annonsorinnhold

Fabrikksjef Torben Beck foran anlegget som skal stå for gjenvinning av praktisk talt alle plastflaskene som kommer inn gjennom det norske pantesystemet.

k +

Annonsorinnhold

For å hindre ulovlig uttak av EE-avfall har noen døgnbemannet kameraovervåking av området der EE-avfallet lagres, Miljødirektoratet oppfordrer butikkene til å melde fra til politiet om ulovlig uttak av avfall fra mottaksstasjonene.

k +

Annonsorinnhold

Produktsjef for rundballeplast i Felleskjøpet, Jan Håvard Kingsrød, viser at plast fra 50-60 rundballer blir komprimerer til en 80 kilos firkant med emballasjepressa.

k +

Annonsorinnhold

Direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge må nå gå til det sure skritt å si opp avtaler om mottak av plast fra en del kommuner – for å spare penger.

k +

Annonsorinnhold

Direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten er særdeles fornøyd med etableringen av Avfallsmegling Nord as.

k +

Annonsorinnhold

Gjenbruksstasjonen på Haraldrud er igjen klar til å ta imot besøkende fra 1. april.

k +

Annonsorinnhold

TRAVEL: Avfall Norge har sendt brev til denne mannen. Her gis det uttrykk for forståelse for at han har mye å gjøre, og at det er de «akutte likviditetsorienterte tiltakene som er viktigst på kort sikt». Foto: Marte Garmann.

k +

Annonsorinnhold

Leder-bilde

k +

Annonsorinnhold

MÅ PERMITTERE: RagnSells' relativt nybakte sjef Vidar Svenning Olsen frykter ytterligere permitteringer dersom byggebransjen etter hvert reduserer aktiviteten.

k +

Annonsorinnhold

Biokrafts anlegg på Skogn skal være Europas største produsent av biogass og står for drøye 20 % av landets produksjon av biogass idag.

k +

Annonsorinnhold

Denne gjengen fra Orkla Confectory og Snacks ble belønnet for å ha fått fram en gjenvinnbar snackspose i monomateriale som skal ivareta sprøheten i produktet. Fra venstre Stein Rønne, Kristin Gautvik-Minker, Gry Farhrendorff og Erik H. Sandø.

k +

Annonsorinnhold

Prisen for å deklarere farlig avfall blir nå nesten halvert, fra 15 til 8 kroner pr tonn.

k +

Annonsorinnhold

Kjetil Vikingstad og Ralph Schöpwinkwl blir nå de eneste eierne av det raskt voksende Geminor-konsernet.

k +

Annonsorinnhold

Johnny Enger aksepterer at Høyesterett ga ham fengselsstraff. Men spesielt rettferdig synes han ikke at det er.

k +

Annonsorinnhold

Markedskonsulent Siv-Jeanette Larsen og prosjektleder Cecilie Svabø sier den nye messa vil få et nødvendig og tidsriktig løft både i design og innhold. Foto: Ole Petter Opøien.

k +

Annonsorinnhold

Leder-bilde

k +

Annonsorinnhold

Det koster kommunene dyrt å samle inn og sortere plastemballasje. Men i dagens situasjon er det også dyrt for Grønt Punkt Norge å få den materialgjenvunnet.

k +

Annonsorinnhold

Byen kryper innpå Slettebakken fra alle kanter. Prosjektleder Gry Stenersen, nedstrømsansvarlig Kolbjørn Akervold og kommunikasjonsmedarbeider Margrethe Vikan Sæbø ser fram til en utfordrende jobb med sanering av deponiet.

k +

Annonsorinnhold

Den ferske klima- og miljøministeren prioriterer Byggavfallskonferansen 2020 i sin andre uke på jobb. Foto: Astri Kløvstad.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Emanuelle Maire er Head of Unit – Sustainable production, products and consumption, i EU-kommisjonen.

k +

Annonsorinnhold

Emanuelle Maire er Head of Unit - Sustainable production, products and consumption, DG Environment i EU-kommisjonen. På sesjonen om sirkulær industri på konferansen Industri Futurum orienterte hun om arbeidet med en sirkulær handlingsplan i EU.

k +

Annonsorinnhold

Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond, sier det er en kontinuerlig avveining i Handelens miljøfond mellom ønske om å stimulere mange og å konsentrere seg om få, men større prosjekter. Foto: Handelens Miljøfond

k +

Annonsorinnhold

Ralf Schöpwinkel i Geminor synes det er en fin oppgave å skaffe Quantafuel plastvolumer som ellers ville gått til forbrenning.

k +

Annonsorinnhold

Berlaymont-bygningen i Brüssel hvor Europakommisjonen har sitt hovedsete er i disse dager preget med den nye kommisjonens slagord: For a union that stives for more

k +

Annonsorinnhold

Kjetil Vikingstad, direktør i Geminor, mener dette oppkjøpet ikke reduserer konkurransen i det norske avfallsmarkedet. – Vi blir et reelt alternativ til Norsk Gjenvinning, sier han.

k +

Annonsorinnhold

Synne Flaa fra designbyrået Goods presenterte de nye piktogrammene og forklarte hvorfor de ser ut som de gjør.

k +

Annonsorinnhold

Gitte Næss Grønner passer på at det som tas med fra det nye gjenbruksteltet blir veid og notert.

k +

Annonsorinnhold

Utviklingen i forbruket av biodrivstoff de siste fem årene, med fordeling på konvensjonelt og avansert, og palmeoljens andel av det konvensjonelle.

k +

Annonsorinnhold

Daglig leder Trygve Berdal har det travelt med å få det nye selskapet operativt fra 1. januar. – Men motivasjonen er høy for å få dette til, sier han.

k +

Annonsorinnhold

Oslos ordfører Marianne Borgen og UFF Norges styreleder Trond Narvestad skinte om kapp fra lasterommet på den nye elbilen.

k +

Annonsorinnhold

Ola Elvestuen takket utvalgsleder Ingrid R. Lorange for å ha fått et godt beslutningsgrunnlag.

k +

Annonsorinnhold

Miljøsjef Vebjørn Eilertsen i Elkjøp Nordic erkjenner at de har vært for dårlige til å sikre EE-avfallet og tar nå grep for å forbedre dette.

k +

Annonsorinnhold

Det er spesielt her ved Romerike biogassanlegg at driftsproblemer har ført til overtidsbruk.

k +

Annonsorinnhold

Untitled image

k +

Annonsorinnhold

Leif Magne Hjelseng, til daglig direktør i IRIS, har påtatt seg den tunge jobben med å avvikle kommunenes nedstrømsselskap Rekom. Foto: Arnt E. Pedersen.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Utvalgsleder Ingrid Riddervold Lorange foran bilde av utvalget som nå bare har få uker på seg før rapporten skal overleveres til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

k +

Annonsorinnhold

Stein Lier-Hansen forventer at politikerne nå manner seg opp til å fatte vedtak om etablering av nytt deponi for uorganisk farlig avfall.

k +

Annonsorinnhold

Går det som den svenske regjeringen vil må avfallsforbrenningsanlegget Dåva i Umeå betale 75 kroner pr tonn i avgift for avfallet som puttes inn i anlegget fra 1. april neste år.

k +

Annonsorinnhold

Stig Ervik gleder seg over at de nå endelig kan sjøsette datterselskapet Emballasjegjenvinning som et godkjent returselskap for emballasje.

k +

Annonsorinnhold

Daglig leder Frank Mathillas i Kvitebjørn Varme vil utvide anlegget, for å ta hånd om mer av avfallet som genereres i landsdelen.

k +

Annonsorinnhold

Dekk kvernes ved Ragn-Sells anlegg på Heljestorp. Denne aktiviteten vil fortsette, men produksjonen av granulat vil opphøre i løpet av høsten.

k +

Annonsorinnhold

Kjersti Tønnesson Busch, daglig leder i SALT, fikk fram at det mangler mye kunnskap om hvilket omfang miljøproblemet plast i havet egentlig har.

k +

Annonsorinnhold

Raymond Johansen klippet snor og erklærte verdens mest avanserte papirsorteringsanlegg for offisielt åpnet.

k +

Annonsorinnhold

Eksporten av plastavfall til materialgjenvinning er så langt ingen vakker historie, sa Jim Puckett på Arendals-uka.

k +

Annonsorinnhold

Tiltakene som ble satt inn for to år siden har ikke fått de «herreløse» båtene vekk fra strender og bukter – blant annet fordi det ikke er mulig å finne ut hvem som eier dem.

k +

Annonsorinnhold

avfall_fordelt_pa-_materialtype (1)

k +

Annonsorinnhold

Kari Bjørkhaug Trones er etterforskningsdirektør i Konkurransetilsynet. Hun sier de nå går i gang med å vurdere materialet som ble sikret ved uanmeldte besøk rett før ferien.

k +

Annonsorinnhold

solheim hos norwaste scaled

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

ft

k +

Annonsorinnhold

Torbjørn Leidal har lansert et nettsted med nyheter fra avfallsbransjen. Snart skal det også suppleres med et såkalt markedstorg.

k +

Annonsorinnhold

Avfall Norges styreleder Berit Pettersen mente tiden er moden for gi Avfall Norge et nytt navn og foreslo spøkefullt gjenbruk av navnet NSB.

k +

Annonsorinnhold

UntitleImg

k +

Annonsorinnhold

Etter et kort opphold hos byggentreprenøren Ø.M. Fjeld vender Cecilie Lind nå tilbake til bransjen og blir ny næringspolitisk sjef i Avfall Norge.

k +

Annonsorinnhold

Flisa som skal materialgjenvinnes må stamme fra ubehandlet trevirke.

k +

Annonsorinnhold

Bjørn Kopstad (t.v.) og Henrik Lystad tror definitivt at det er behov for et nytt rådgivningsselskap i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

k +

Annonsorinnhold

Det er Hildegunn Iversen (t.v.) i LOOP og Mona Sæther i Avfall Norge som skal sørge for at det blir felles symboler for de ulike avfallsfraksjonene. På skjermen bak sees de danske felles symbolene (på svart bakgrunn) og noen av dagens tilsvarende norske.

k +

Annonsorinnhold

Den fysiske løsningen og plassering av lossekai ved Kongkleiv er ikke endelig fastlagt, men NOAH antyder i konsekvensutredningen at det kan bli noe sånt som dette.

k +

Annonsorinnhold

Ingrid Riddervold Lorange skal leder ekspertutvalget som har et halvt år på seg til å gi klima- og miljøministeren svar på flere omfattende spørsmål. Foto: SIVA

k +

Annonsorinnhold

avfallsmengdene

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

De materielle skadene ble store etter den siste brannen ved Revac. Først da deler av hallen var revet og man kunne kjøre ut den forkullede massen fikk man slukket ordentlig. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.

k +

Annonsorinnhold

Oslos ordfører Marianne Borgen og Jens Måge vil gjerne ha publikums hjelp til å synge «Når kastanjene blomstrer».

k +

Annonsorinnhold

Gjelsten gir opp planene om deponi i Norcems gruver i Brevik

k +

Annonsorinnhold

Hans Eid t.v. og Tony Breirem-Randin ser virkelig fram til at robotenhetene bak dem skal begynne å plukke papir.

k +

Annonsorinnhold

Brannen i EE-avfallet utviklet seg raskt og da nødetatene kom til stedet brant det kraftig. Foto: Politiet. Brannen oppsto i et lager av EE-avfall hos bedriften Metallco EE Norge i Hunndalen ved Gjøvik. Ifølge brannvesenet var det et lager av EE-avfall på rundt 200 tonn som brant og røykutviklingen var kraftig. Beboerne i området ble derfor varslet via SMS-meldinger om at evakuering ville bli iverksatt. Daglig leder Morgan Brenden vil ikke spekulere i brannårsaken, han sier til Oppland Arbeiderblad at det er vanskelig å gardere seg helt mot denne typen branner. Brenden forteller videre at noen binger for oppbevaring av avfall er ødelagte og må rives, men at det ellers er beskjedne bygningsskader. Han beklager overfor beboerne som ble evakuert og roser nødetatene som reagerte raskt og effektivt. Han sier også at bedriften har oppsamlingstanker for slukkevannet og raskt fikk inn pumpebiler som fraktet vannet til renseanlegget i Raufoss industripark, slik at det ikke har vært avrenning som kan forurense Hunnselva. Brannvesenet satte inn store ressurser, i løpet av kort tid var seks tankbiler og et mannskap på 30 fra Gjøvik og flere nabokommuner på plass. Det ble jobbet med fullt røykdykkerutstyr og brannen kom relativt raskt under kontroll. Beboerne kunne flytte hjem igjen i løpet av dagen og Gjøvikbanen ble også åpnet for trafikk igjen.

k +

Annonsorinnhold

Svein Erik Rødvik fra Grønt Punkt Norge gjorde ingen forsøk på å skjønnmale de alvorlige problemene med å få avsatt innsamlet plast. Foto: Astri Kløvstad.

k +

Annonsorinnhold

Christian Rosenkilde i Hydro mener det er mulig å etablere en lønnsom gjenvinning av elbil-batterier i Norge.

k +

Annonsorinnhold

Leasing av mange relativt nye biler uten noe å gjøre ble for tungt for renovasjonsselskapet Retur AS (illustrasjonsfoto)

k +

Annonsorinnhold

Samferdselsminister Jon Georg Dale fikk oppleve gjenvinning på sitt mest håndfaste da han besøkte Stena Recyclings anlegg i Skien 26. februar.

k +

Annonsorinnhold

Plasten fra norske gjenvinningsstasjoner består av mange fraksjoner. Dette lasset kommer i følge Per Haakonsen fra GLØR.

k +

Annonsorinnhold

Avtalen som nå er inngått mellom de tre returselskapene for EE-emballasje skal hindre slike situasjoner i framtida. Bildet viser mellomlagring av uavhentet EE-avfall hos BiR sommeren 2017.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Initiativtaker og primus motor for CleanSounds, Morten Sand, fortalte tilhørerne på Hold Norge Rent-konferansen om pop-up-konsertene som mange norske artister bidrar med etter strandryddeaksjoner. Unni Wilhelmsen er en av artistene som stiller opp gratis for renere strender.

k +

Annonsorinnhold

Rasmus Hansson, den nybakte lederen for Handelens Miljøfond, starter med å lyse ut 20 millioner kroner i støtte til prosjekter mot plastforsøpling.

k +

Annonsorinnhold

Lagring av radioaktivt avfall i Himdalen. Dette deponiet er nå mer enn 60 prosent fylt opp og avviklingen av reaktoren i Halden vil øke avfallsmengden hit. Altså trengs det et nytt deponi om ikke veldig mange år.

k +

Annonsorinnhold

Kvalitetsrevisjonen innebærer en grundig kontroll av den innsamlede plastemballasjen. Foto: Grønt Punkt Norge

k +

Annonsorinnhold

Nazi-ubåten U-864 var på vei fra Tyskland til Japan med krigsmateriell da den ble torpedert av en britisk ubåt 9. februar 1945. Den brakk i to og sank til 150 meters dyp. Illustrasjon: Kystverket

k +

Annonsorinnhold

Jaana Røine ønsker en fullsatt sal av emballasjebrukere velkommen til lanseringen av Plastløftet.

k +

Annonsorinnhold

Denne filmen viser hvordan brukte batterier skal håndteres - og hvorfor.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Svein Sørensen sier lederkabalen i det nye selskapet ikke er helt avklart. Men at alle anbud skal innom det såkalte hovedkontoret på Sørum er det likevel ingen tvil om.

k +

Annonsorinnhold

Miljødirektoratet fastholder at disse gruvegangene i Brevik er de mest egnede for etablering av et nytt deponi for uorganisk farlig avfall

k +

Annonsorinnhold

Plastveteranen Peter Sundt mener det på lengre sikt er positivt at kineserne ikke lenger vil ta imot gjenvinningsplast fra Europa.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen lyttet til orienteringen fra daglig leder Susan Heldal og FoU-sjef Per Bakke i OIW, før han startet pilotanlegget til Norsep-prosessen ved å trykke på en knapp.

k +

Annonsorinnhold

Feature Image

k +

Annonsorinnhold

Jonny Enger må nå møte i retten tiltalt for en mengde brudd på arbeidsmiljøloven mens Veireno drev avfallsinnsamling i Oslo og Vestfold.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Sommerens brannsesong ble innledet med en ny storbrann hos Revac, som ble vanskelig å slukke fordi det brant inni et bygg som kunne rase samme. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.

k +

Annonsorinnhold

Alt restavfallet fra husholdningene i IVAR kommunene – og antagelig noe mer – skal snart inn i dette bygget.

k +

Annonsorinnhold

Johnny Enger finner det svært urimelig at han må i fengsel og vil anke dommen som Follo tingrett avsa 20. september.

k +

Annonsorinnhold

Brannvesenet hadde en vanskelig jobb med slukking av brannen som startet i renovasjonsbilen nederst midt på bildet.

k +

Annonsorinnhold

Bjørn Erik Rui, utviklingssjef i Vesar, tror et bedre samarbeid blant bestillerne vil framskynde utviklingen i retning av klimasmart avfallstransport.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Thor Christian Wiik Svendsen har arbeidet med produsentansvar for EE-avfall i mange selskaper, nå etablerer han sitt eget.

k +

Annonsorinnhold

Først da deler av hallen var revet og man kunne kjøre ut de forkullede massen fikk man slukket ordentlig og beboerne i området kunne flytte hjem igjen. Men Linnestad industriområde med 13 bedrifter er fortsatt avstengt. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.

k +

Annonsorinnhold

Pål Mikkelsen er stolt over å få lede oppbyggingen av en ny etat. Men han legger heller ikke skjul på at det blir deilig med litt kortere reisevei, han bor på Kråkerøy utenfor Fredrikstad.

k +

Annonsorinnhold

Pål A. Sommernes måtte gå av som direktør i Oslo Ren på grunn av trøbbelet etter Veirenos overtagelse av innsamlingen i Oslo. Men han mener rapportene som er produsert i ettertid gir en feilaktig framstilling av hva som faktisk skjedde.

k +

Annonsorinnhold

Hans Petter Karlsen, relativt nybakt direktør i Renovasjonsetaten i Oslo, må konstatere at avfallsinnsamling på to skift gir mange utfordringer.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Det brant voldsomt i Norsk Gjenvinnings papirlager på Haraldrud ganske kort etter utbruddet av brannen på formiddagen torsdag 8.mars. Men brannen lot seg begrense slik at mesteparten av den store hallen forble uskadd.

k +

Annonsorinnhold

Bare en drøy time etter at brannen oppsto var store mengder presset papir og plast i full fyr, og deler av bygget hadde kollapset.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Frode Syversen, daglig leder i Mepex Consult, konstaterte at det blir svært vanskelig å oppfylle EUs materialgjenvinningsmål – i hvert fall uten å ty ril kreativ bokføring

k +

Annonsorinnhold

Tannkrem med mikroplast er fra 1. juli forbudt å produsere og importere i Sverige, og fra 1. januar 2019 er det også forbudt å selge det i butikkene. Foto: NIVA/Miljødirektoratet

k +

Annonsorinnhold

Ingen tvil om den rådende oppfatning blant publikum på folkemøtet i Brevik 10. januar. Foto: Vivi Sævik, Porsgrunn Dagblad.

k +

Annonsorinnhold

Les siste utgivelse

K +

Et verktøy som har sine begrensninger

Les mer

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV

Abonner nå for å bli varslet om de nyeste nyhetene