TOPP NYHETER

Astri Kløvstad

Bane Nor beklager manglende informasjon om forurensede masser

Det ble tatt ut store steinmasser fra tunnelen på Follobanen. Massene ble kjørt til deponier i...

23 nov 2023
Astri Kløvstad

EU vil forby eksport av plastavfall til land utenfor OECD

EU har gått med på å forby eksport av plastavfall til en rekke land, og kan...

27 nov 2023
Astri Kløvstad

Resirkulert plast var full av skadelige kjemikaler

Den resirkulerte plasten fra Afrika, Asia, Sør-Amerika og Øst Europa var full av giftige kjemikalier, som...

21 nov 2023
  • All
  • Annet
  • Avfallspolitikk
  • Forsøpling
  • Gjenvinning
  • Innsamling
  • Premium
Fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker (t.v.) og konsernsjef Hans Petter Olsen i Denofa var alvorstyngede da de møtte pressen i Fredrikstad.

k +

Annonsorinnhold

I prosjektet er det utviklet en designguide som viser 7 grep som reduserer risikoen for forsøpling. I arbeidet med designguiden har masterstudenter i produktdesign ved Oslo Met bidratt. Illustrasjon hentet fra Grønt Punkt sine nettsider.

k +

Annonsorinnhold

Roar Hansen holdt åpningstale_AK

k +

Annonsorinnhold

Forslaget tydeliggjør og presiserer plikten som produsentene har til å dekke nødvendige kostnader for separat innsamling med påfølgende håndtering av emballasjeavfallet. Plikten inkluderer en forholdsmessig andel av de nødvendige kostnadene der separat innsamling av en materialtype, for eksempel drikkekartong, skjer sammen med avfall som ikke inngår i produsentansvaret, som aviser og magasiner, og ved utsortering av emballasjeavfall ved sentralsortering av restavfall. Foto Clay Banks / Unsplash

k +

Annonsorinnhold

Site Zero med sine 60 000 m2, 60 NIR-maskiner og ca 5 km transportbånd til plastsortering innvies i dag.Illustrasjon: Svensk Plaståtervinning

k +

Annonsorinnhold

Tilsynsførere fra Arbeidstilsynet på jobb på en byggeplass. Foto Arbeidstilsynet.

k +

Annonsorinnhold

Miljødirektoratet avdekket at plastavfall ble sendt ut av landet uten at eksportør kunne dokumentere at avfallet var fritt for miljøgifter og forurensing.
Blant annet ble plastavfall sendt ut av landet uten at eksportør kunne dokumentere at avfallet var fritt for miljøgifter og forurensning. Foto Miljødirektoratet.

k +

Annonsorinnhold

K +

Kommer forbrenningsavgiften noen gang til å treffe etter hensikten?

Les mer

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV

Abonner nå for å bli varslet om de nyeste nyhetene